Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac"

Opis usługi Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac"

Szkolenie „Specjalista ds. kadr i płac” gruntownie przygotowuje uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które przygotowują się do pracy w danym dziale lub te, które już posiadają doświadczenie w tym zakresie i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz udoskonalić posiadane umiejętności. Szkolenie jest prowadzone metodami ćwiczeń praktycznych z wprowadzeniem wykładowym, więc uczestnicy mogą od razu wykorzystywać w praktyce zdobywaną wiedzę. Spotkania odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 9:00-15:00. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik pisze test, a po jego zaliczeniu otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 12 dni/82 jednostki dydaktyczne. Dzieli się na 6 sesji, z których każda trwa 2 dni/14 h.

Cel szkolenia

Uczestnicy zostaną kompleksowo przygotowani do pracy w działach kadr i płac. Dowiedzą się, jakie zadania mają pracownicy tego działu oraz w jaki sposób prowadzić dokumentację kadrowo-płacową. Nauczą się samodzielnego tworzenia listy płac, a także rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym. Ponadto kursanci nauczą się obsługiwania programu komputerowego PŁATNIK.

Program szkolenia

I sesja:
- prawne aspekty związane z umową o pracę,
- zjawisko mobbingu i dyskryminacji,
- zapoznanie z zasadami odpowiedzialności porządkowej pracownika,
- rodzaje urlopów i zwolnień pracowniczych,
- osoby niepełnosprawne w firmie,
- zagadnienia z zakresu czasu pracy oraz ustaleń prawnych odnośnie czasu pracy.

II sesja:
- przetwarzanie i ochrona danych osobowych,
- systemy wynagrodzenia za pracę.

III sesja:
- pracodawca a ZUS,
- dokumenty składane do ZUS,
- zasady odprowadzania składek,
- zapoznanie z uprawnieniami rentowymi i emerytalnymi.

IV sesja:
- nauka obsługi programu komputerowego PŁATNIK,
- przedstawienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli pracodawcy,
- zapoznanie z uprawnieniami i obowiązkami podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- aktualne przekształcenia w przepisach odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- nauka tworzenia deklaracji podatkowej.

V sesja:
- zagadnienia z zakresu sporządzania listy płac,
- dokumenty potrzebne do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- prawa i obowiązki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

VI sesja:
- funkcja działu kadr i płac w firmie,
- planowanie i przeprowadzanie rekrutacji i selekcji pracowników,
- zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do zarządzania kadrami, płacami, podatkami,
- zatrudnienie pracownika a terminy i procedury,
- zadania działu kadr i płac,
- kary porządkowe przydzielane pracownikom,
- dofinansowanie dla pracodawcy w ramach zatrudniania osoby niepełnosprawnej,
- zasady obowiązujące w czasie zwalniania pracownika,
- przechowywanie dokumentów działu kadr i płac.

Dodatkowe informacje

Za szkolenie można płacić w ratach.

Uwaga! Zapisując się na zajęcia, powołaj się na serwis abcNauka.pl, a otrzymasz 5% zniżki! Skorzystaj już teraz!

Lokalizacja

Sala szkoleniowa "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

Położenie na mapie Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac"

Opinie o usłudze Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac"

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Zarządzanie personelem