Kurs języka angielskiego na poziomie Kids Club

Opis usługi Kurs języka angielskiego na poziomie Kids Club

Kurs języka angielskiego na poziomie Kids Club polega na nauczaniu maluchów w wieku od 4 do 6 lat wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz kultury angielskiej. Dzieci uczą się poprzez zabawy i gry, co sprawia, że wysiłek umysłowy przychodzi prawie mimowolnie i jest odbierany w bardzo pozytywny sposób. Taki sposób nauczania zachęca dzieci do dalszego zdobywania wiedzy.

Dzieci, które ukończą zajęcia na poziomie Kids 1 mogą kontynuować naukę na wyższych poziomach: Kids 2 i Kids 3. Ponadto mają możliwość dalszego kształcenia po ukończeniu 6 lat. Grupy ćwiczeniowe są niewielkie: od 8 do 10 osób. Pozwala to na indywidualne traktowanie każdego dziecka oraz bardziej efektywne prowadzenie zajęć przez profesjonalnych lektorów z doświadczeniem w pracy z najmłodszymi. Każdy maluch nie jest oceniany za pomocą obowiązującej w szkole skali ocen, ale otrzymuje w nagrodę za swoją pracę obrazki.

Czas trwania kursu

Jedne zajęcia trwają 60 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu. W ciągu roku jest 75 godzin lekcyjnych.

Cel kursu

Dzieci na pierwszym i drugim poziomie nauczania poznają przede wszystkim słownictwo oraz zdobędą umiejętności rozumienia słyszanego tekstu i mówienia. Ponadto poprawią swoje zdolności psychomotoryczne. Na ostatnim poziomie maluchy zaczną uczyć się pisania po śladzie oraz będą zdobywać nowe umiejętności i ćwiczyć te, które już posiadają.

Dzieci poznają na zajęciach zwyczaje i święta Anglii, przez co staną się bardziej wrażliwe na kulturę i sztukę. Poza tym spędzą czas w gronie rówieśników, nauczą się współpracowania z innymi i poprawią swoje zdolności interpersonalne. 60-minutowa lekcja zawiera w sobie różne techniki i metody, aby dzieci były ciągle zainteresowane przebiegiem zajęć i nie rozpraszały się. Kurs zachęci je do dalszej nauki i ułatwi start w życiu szkolnym, a w przyszłości w zawodowym.

Program kursu

W celu zapoznania się z programem kursu, należy skontaktować się z usługodawcą.

Lokalizacja

British School Ogólnopolska Szkoła Językowa
aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44a
10-450 Olsztyn

Położenie na mapie Kurs języka angielskiego na poziomie Kids Club

Opinie o usłudze Kurs języka angielskiego na poziomie Kids Club

Nikt jeszcze nie napisał opinii.