Kurs egzaminacyjny języka włoskiego (CILS)

Opis usługi Kurs egzaminacyjny języka włoskiego (CILS)

Kurs egzaminacyjny języka włoskiego (CILS) przygotowuje do podejścia oraz zakończenia pozytywnym wynikiem egzaminów poświadczających umiejętność posługiwania się językiem włoskim na danym poziomie. Pogłębia i uzupełnia wiedzę lingwistyczną osób, które już potrafią nim operować. Zaadresowany jest do wszystkich osób, które pragną nabyć dokument potwierdzający ich zdolność posługiwania się włoską mową w określonym stopniu. Mogą skorzystać z niego kandydaci na studia zagraniczne na Półwyspie Apenińskim, osoby planujące karierę zawodową w Italii oraz kandydaci rekrutacyjni na stanowiska w międzynarodowych firmach, gdzie umiejętność taka jest wymagana.

Egzamin CILS odbywa się dwa razy do roku i jest uznawany przez Włochy na podstawie umowy z Ministrem Spraw Zagranicznych. Jego stopnie oznaczają kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne. Każdy z nich jest niezależny i świadczy o biegłości komunikacyjnej w określonych kontekstach społecznych, naukowych czy zawodowych.

Zajęcia skoncentrowane są na przygotowaniu do konkretnego egzaminu.

Czas trwania kursu

W celu zapoznania się z czasem trwania kursu należy skontaktować się z organizatorem.

Cel kursu

Solidne przygotowanie do odbycia i zdania egzaminu CILS. Omówienie warunków przeprowadzania egzaminu, jego struktury, czasu trwania, miejsca, w którym się odbywa oraz uzupełnienie i pogłębienie wiadomości z treści programowych podlegających ocenianiu. Powtórzenie stosownego słownictwa oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące stosowania terminologii w różnych kontekstach sytuacyjnych. Zrozumienie istoty stosowania określonych zasad i konstrukcji gramatycznych w teorii i praktyce.

Program kursu

W celu zapoznania się z dokładnym programem kursu należy skontaktować się z organizatorem.

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość zapisu na kurs przez internet.

Lokalizacja

Szkoła Językowa Educo
ul. Staromiejska 16/8
10-017 Olsztyn

Położenie na mapie Kurs egzaminacyjny języka włoskiego (CILS)

Opinie o usłudze Kurs egzaminacyjny języka włoskiego (CILS)

Nikt jeszcze nie napisał opinii.