Kurs ogólny języka niemieckiego metodą dualną

Opis usługi Kurs ogólny języka niemieckiego metodą dualną

Kurs ogólny języka niemieckiego metodą dualną w swoich podstawowych założeniach ma przygotowanie uczestników do radzenia sobie, posługując się mową naszych zachodnich sąsiadów, w możliwie wielu sytuacjach życiowych. Uczestnicy w różnym czasie i stopniu doskonalą wszystkie podstawowe kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz właściwe zastosowanie gramatyki i konstrukcji strukturalnych.

Zajęcia prowadzone są wymiennie przez dwóch różnych prowadzących (stąd metoda dualna, inaczej komunikatywna). Jeden z nich skupia się na technicznej stronie posługiwania się językiem, drugi inspiruje do żywego posługiwania się nim i rozwoju umiejętności komunikacji – przede wszystkim werbalnej.

Lektorzy to także osoby o zagranicznych korzeniach, native speakerzy, co zwiększa motywację do nauki oraz jej efektywność i atrakcyjność. Jest to również czynnik, który początkowo zmusza, a w końcu zachęca do otwartości na kontakty międzykulturowe (w tym wypadku z osobami anglojęzycznymi).

Kurs może odbywać się na różnych poziomach zaawansowania. W zależności od potrzeb słuchaczy tworzone są grupy.

Czas trwania kursu

Kurs odbywa się w trybie semestralnym (56 godzin). Do wyboru są różne modele zajęć (dwa razy w tygodniu po dwie godziny, trzy razy – po dwie, i raz – po trzy godziny).

Cel kursu

Kompleksowe kształcenie i rozwijanie kompetencji lingwistycznych. Poznanie zasad stosowania danych struktur oraz reguł nadających ton posługiwaniu się językiem niemieckim. Ćwiczenia praktyczne w rozumieniu ze słuchu, werbalnej ekspresji, czytania i pisania. Umiejętność posługiwania się niemiecką mową z zachowaniem zrozumienia wszystkich stron komunikatu w różnych okolicznościach życiowych.

Program kursu

W celu zapoznania się z dokładnym programem kursu należy skontaktować się z organizatorem.

Dodatkowe informacje

Na kurs można zapisać się przez internet.

Lokalizacja

Szkoła Językowa Educo
ul. Staromiejska 16/8
10-017 Olsztyn

Położenie na mapie Kurs ogólny języka niemieckiego metodą dualną

Opinie o usłudze Kurs ogólny języka niemieckiego metodą dualną

Nikt jeszcze nie napisał opinii.