Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy

Opis usługi Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy przygotowuje uczestników do pracy na różnego rodzaju sprzętach robotniczych i na różnych stanowiskach. Zajęcia są prowadzone w formie instruktażowej i odbywają się na stanowiskach pracy z omówieniem obsługi konkretnego sprzętu. Szkolenie jest skierowane do osób świeżo zatrudnionych jako robotnicy, pracowników zmieniających swoje stanowisko pracy oraz studentów i uczniów odbywających praktyki w zakładach. W zajęciach powinni wziąć też udział pracownicy zakładów, w których zmieniono warunki pracy, wprowadzono nowe czynniki lub maszyny. Szkolenie dotyczy tych stanowisk robotniczych, na których występuje ryzyko oddziaływania na organizm ludzki czynników szkodliwych bądź niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Ostatnim elementem szkolenia jest egzamin, który zostaje przeprowadzony w formie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i zdolności. Po zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytych zajęciach.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa minimum 8 h.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na jakie czynniki są narażeni przy pracy na danym stanowisku. Poznają ryzyko występowania zagrożeń i wypadków podczas pracy oraz zasady zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauczą się obsługi wybranych maszyn i narzędzi robotniczych w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu pracownika i współpracowników.

Program szkolenia

- warunki pracy na danym stanowisku,
- przygotowanie pracownika i stanowiska pracy,
- zagrożenia i ryzyko ich występowania,
- demonstrowanie pracy na wybranym stanowisku zgodnie z zasadami BHP,
- samodzielne wykonywanie zadań przez pracownika pod nadzorem instruktora,
- ocena pracy.

Dodatkowe informacje

Program zajęć jest dopasowywany w zależności od rodzaju zajmowanego przez robotnika stanowiska.

Lokalizacja

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Położenie na mapie Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy

Opinie o usłudze Szkolenie BHP – instruktaż stanowiskowy

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Szkolenia i kursy bhp