Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Opis usługi Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP jest zorientowany na poprawienie stanu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowej i ćwiczeniowej, aby kursanci mogli zdobyte informacje teoretyczne wykorzystać w praktyce. Kurs jest adresowany do pracodawców, którzy będą pracowali jako służba BHP zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe, tablice i filmy. Kurs kończy się egzaminem w formie testu sprawdzającego teorię oraz zagadnienia praktyczne. Na zakończenie każdemu uczestnikowi zostanie wręczone zaświadczenie informujące o udziale w zajęciach.

Czas trwania kursu

Kurs trwa 64 h.

Cel kursu

Kursanci dowiedzą się, jak rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać ryzyko ich występowania. Nauczą się kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poznają zasady i regulacje prawne z zakresu BHP. Dowiedzą się, jak wyeliminować zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla organizmu człowieka lub przynajmniej je ograniczyć. Poznają sposoby zapobiegania występowaniu chorób zawodowych czy wypadków w pracy. Uczestnicy kursu nauczą się przygotowywania szkoleń dla pracowników z zakresu BHP oraz dowiedzą się, jak ważne jest zapoznawanie ich z tą tematyką.

Program kursu

- przepisy prawne dotyczące BHP,
- koncepcyjna i korekcyjna nauka o pracy,
- zagrożenia i ryzyko ich występowania,
- czynniki szkodliwe dla człowieka oraz sposoby ograniczenia lub likwidacji ich oddziaływania,
- wymogi BHP,
- wypadki w pracy, choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania im,
- służba BHP, jej funkcja i działanie,
- ochrona środowiska i przeciwpożarowa,
- przygotowywanie szkoleń BHP dla pracowników,
- uświadomienie znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
- pierwsza pomoc,
- sposoby szybkiego reagowania podczas wypadków i innych sytuacji zagrożenia.

Lokalizacja

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Położenie na mapie Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Opinie o usłudze Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Szkolenia i kursy bhp