Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Opis usługi Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest zorientowane na uaktualnienie posiadanej wiedzy oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia są przeznaczone dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zatrudnionych w służbie zdrowia, placówkach oświatowych i naukowo-badawczych, a także wszystkich innych pracowników administracyjno-biurowych, którzy są narażeni na działanie niebezpiecznych dla zdrowia czynników.

Organizator zapewnia opiekę profesjonalnych instruktorów oraz wysoki poziom nauczania. Na zakończenie szkolenia odbywa się test sprawdzający, po którym wydane zostaje każdemu uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach. Dokument jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

Cel szkolenia

Kursanci usystematyzują oraz uzupełnią posiadaną wiedzę, a także udoskonalą swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Będą potrafili ocenić zagrożenia w zależności od wykonywanej pracy. Poznają sposoby chronienia bezpieczeństwa zdrowia swojego i współpracowników. Ponadto uczestnicy nauczą się odpowiednich zasad postępowania w nagłych sytuacjach awaryjnych. Dowiedzą się, jakie przepisy czuwają nad bezpieczeństwem pracowników oraz w jaki sposób dostosować zakład do zasad BHP.

Program szkolenia

- bezpieczeństwo pracy w prawie,
- ocena zagrożeń i ryzyka,
- dostosowywanie stanowisk biurowych do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- bezpieczeństwo pracy z komputerem,
- działania w razie wypadku oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Lokalizacja

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Położenie na mapie Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Opinie o usłudze Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Szkolenia i kursy bhp