Kurs na menedżera funduszy europejskich

Opis usługi Kurs na menedżera funduszy europejskich

Kurs na menedżera funduszy europejskich polega na poszerzeniu wiedzy i udoskonaleniu umiejętności zdobytych wcześniej o prawo zamówień publicznych i studium wykonalności. Zajęcia są drugim etapem certyfikacji z zakresu funduszy europejskich. Kurs jest skierowany do osób, które uzyskały stopień pełnomocnika funduszy europejskich, do pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, w których zajmują się funduszami europejskimi. W zajęciach mogą też wziąć udział osoby indywidualne, które interesują się tematyką dotacji i funduszy unijnych.

Firma szkoleniowa gwarantuje fachową pomoc trenerów oraz możliwość indywidualnych konsultacji, co poprawia efektywność i jakość nauczania. Zajęcia są prowadzone głównie metodą ćwiczeniową w grupach lub indywidualnie również z wykorzystaniem komputerów. Każdy uczestnik dostaje materiały szkoleniowe na płycie CD i w segregatorze. Ostatnim etapem kursu jest egzamin certyfikacyjny, który przeprowadza niezależna firma TÜV NORD Polska. Po zadaniu egzaminu kursanci otrzymują tytuł menedżera funduszy europejskich.

Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni / 45 jednostki lekcyjne.

Cel kursu

Uczestnicy uporządkują wiedzę, którą już posiadają oraz uzupełnią ją o nowe informacje z dziedziny funduszy europejskich. Ponadto podniosą swoją pozycję na rynku pracy, dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu prawa zamówień publicznych i studium wykonalności projektów. Nauczą się prowadzenia dokumentacji przetargowej. Kurs dzieli się na dwie sesje spotkaniowe, z których pierwsza trwa 2 dni (18 jednostek lekcyjnych) i zajmuje się prawem zamówień publicznych, a druga obejmuje swoim zakresem studium wykonalności i trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Program kursu

I część:
- zagadnienie zamówień publicznych,
- prawo zamówień publicznych,
- różne tryby udzielania zamówień publicznych,
- selekcja ofert,
- tworzenie protokołów postępowania,
- poprawki zamówień,
- koncesja,
- unieważnienie postępowania,
- ochrona prawna zamówień publicznych,
- druki umów,
- bezpieczeństwo składania zamówień,
- monitorowanie zamówień publicznych,
- konkurs na prace projektowe,
- konsekwencje naruszenia przepisów.

II część:
- studium wykonalności a proces inwestycyjny,
- wprowadzanie studium wykonalności do projektu,
- Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
- analiza finansowa projektu,
- kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji,
- analiza wskaźnikowa,
- zmienny wskaźnik kosztów,
- analiza strat i zysków,
- ocenianie pozycji firmy w zależności od finansów,
- diagnoza wpływu na środowisko,
- omówienie studium wykonalności na podstawie konkretnego przykładu,
- egzamin certyfikacyjny na menedżera funduszy europejskich.

Lokalizacja

Europejska Grupa Doradcza
ul. M. Konopnickiej 2-4
62-800 Kalisz

Położenie na mapie Kurs na menedżera funduszy europejskich

Opinie o usłudze Kurs na menedżera funduszy europejskich

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Fundusze unijne