Kurs na pełnomocnika funduszy europejskich

Opis usługi Kurs na pełnomocnika funduszy europejskich

Kurs na pełnomocnika funduszy europejskich dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych na prowadzenie projektów oraz z zarządzaniem tymi projektami. Jest pierwszym etapem w uzyskaniu certyfikacji z zakresu funduszy europejskich. Zajęcia są adresowane do osób, które pracują w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w przedsiębiorstwach, gdzie zajmują się funduszami europejskimi. W kursie mogą wziąć też udział osoby indywidualne, które są zainteresowane tematyką funduszy unijnych i dofinansowań.

Organizatorzy zapewniają wykwalifikowanych trenerów, którzy oferują indywidualne konsultacje oraz wysoką jakość nauczania. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową w grupach lub indywidualnie, co poprawia efektywność nauczania oraz pozwala opanować umiejętności praktyczne z zakresu funduszy unijnych. Uczestnicy mają możliwość korzystania z komputerów w czasie pracy. Ponadto otrzymują materiały dydaktyczne na płytach CD oraz w wersji wydrukowanej w segregatorach. Na zakończenie kursu każdy uczestnik podchodzi do egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez niezależną firmę TÜV NORD Polska. Po zadaniu egzaminu kursanci otrzymują tytuł pełnomocnika funduszy europejskich.

Czas trwania kursu

Kurs trwa 7 dni / 63 jednostki lekcyjne.

Cel kursu

Kursanci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz usystematyzują wiedzę, którą już posiadają, a także zdobędą nowe umiejętności. Uczestnicy nauczą się sposobów pozyskiwania funduszy unijnych do realizowania projektów. Poznają zasady zarządzania projektami, nauczą się składać wnioski oraz rozliczać projekt. Będą potrafili tworzyć raporty i składać sprawozdania z postępów realizacyjnych projektu. Kurs dzieli się na dwa moduły. Pierwszy trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych) i skupia się na skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich. Drugi moduł trwa 4 dni (36 jednostek lekcyjnych) i obejmuje swoim zakresem zarządzanie projektem dofinansowanym przez UE.

Program kursu

Moduł I:
- pomoc zewnętrzna,
- zapoznanie z działalnością Unii Europejskiej,
- budżet UE,
- źródła dofinansowań, programy operacyjne i fundusze strukturalne,
- finansowanie projektów,
- europejska współpraca,
- składanie wniosków projektowych,
- organizowanie projektów miękkich,
- starania o dotacje na realizacje projektu,
- praktyczne szukanie źródeł dotacji,
- planowanie finansowe,
- praktyczna selekcja prac w programach operacyjnych oraz poszukiwanie źródeł dofinansowania.

Moduł II:
- projekt w działaniach organizacji,
- sposoby administrowania projektem,
- początek wdrażania projektu,
- realizacja planu projektowego,
- zakończenie działań projektowych,
- logika matrycowa,
- praktyczne ćwiczenia z zakresu organizowania struktury projektu,
- projektowanie biznesplanu,
- omówienie biznesplanu na przykładach,
- projekty unijne i ich wykonalność,
- dokumentowanie dofinansowań,
- narzędzia wyróżniające projekt,
- przygotowanie budżetu,
- wypełnianie wniosku aplikacyjnego,
- obowiązki firmy wykonującej projekt,
- audyt projektu,
- sprawozdania projektowe,
- kontrola projektów dofinansowanych przez UE,
- konfiguracja projektowa,
- pomoc publiczna,
- Prawo Zamówień Publicznych.
- egzamin certyfikacyjny na pełnomocnika funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje

Kurs jest pierwszym stopniem dla zdobycia certyfikacji z funduszy europejskich. Następnym etapem jest udział w kursie „Menedżer funduszy europejskich”, który kończy się egzaminem drugiego stopnia i uzyskaniem tytułu menedżera funduszy europejskich.

Lokalizacja

Europejska Grupa Doradcza
ul. M. Konopnickiej 2-4
62-800 Kalisz

Położenie na mapie Kurs na pełnomocnika funduszy europejskich

Opinie o usłudze Kurs na pełnomocnika funduszy europejskich

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Fundusze unijne