Szkolenie - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001

Opis usługi Szkolenie - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001

Szkolenie - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane jest do osób, dla których ważny jest rozwój zawodowy. Mile widziani są kierownicy, a także fachowcy z zakresu BHP, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi BHP. Organizator zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe, a także posiłki. Aby zapewnić uczestnikom komfort zdobywania wiedzy, grupy nie mogą przekraczać liczby 15 osób. Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia.

PN-N-18001 jest to polska norma, która reguluje zasady higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Zakłada ona ciągłe poprawę jakości działania w miejscu pracy.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 1 dzień / 8 h.

Cel szkolenia

Nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu BHP. Zapoznanie się z systemem PN-N-18001. Umiejętność prowadzenia potrzebnej dokumentacji. Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawnymi.

Program szkolenia

- zapoznanie z najważniejszymi informacjami dotyczącymi BHP,
- tworzenie oraz prowadzenie potrzebnej dokumentacji (przede wszystkim systemu administrowania BHP zgodnie z PN-N-18001)
- prezentacja informacji na temat systemu administrowania BHP,
- omówienie PN-N-18001, przedstawienie stosownych przepisów prawnych.

Lokalizacja

TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 327
41-800 Zabrze

Położenie na mapie Szkolenie - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001

Opinie o usłudze Szkolenie - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001

Nikt jeszcze nie napisał opinii.