Szkolenie z narzędzi analitycznych managera MS Excel

Opis usługi Szkolenie z narzędzi analitycznych managera MS Excel

Narzędzia analityczne managera MS Excel to szkolenie realizowane w ramach projektu „IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego”. Dotyczy zapoznania pracowników z zaawansowanymi możliwościami aplikacji biurowych, jakimi są narzędzia MS Excel. Szkolenie jest skierowane do osób pracujących oraz pracodawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbywają się metodą wykładową i warsztatową, aby teorię od razu wykorzystać w praktyce. Grupy ćwiczeniowe są 10-osobowe, więc instruktorzy mogą każdemu uczestnikowi poświęcić maksymalną ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 4 dni.

Cel szkolenia

Uczestnicy staną się specjalistami w zakresie posługiwania się aplikacją MS Excel. Zostanie podniesiony ich poziom kwalifikacji zawodowych i wartość na rynku pracy. Nauczą się, jak stosować aplikacje biurowe na najwyższym poziomie, aby ułatwiały pracę zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Program szkolenia

- najistotniejsze i najbardziej potrzebne funkcje MS Excel,
- zastosowanie MS Excel w analizie danych,
- tworzenie tabeli i wykresów przestawnych,
- wstawianie bardziej skomplikowanych wykresów i diagramów,
- zależności między MS Excel a pozostałymi aplikacjami MS Office,
- przenoszenie danych z jednej aplikacji do drugiej,
- porządkowanie informacji,
- makra i ich zastosowanie,
- program wolumetrycznego licencjonowania rozwiązań,
- przenoszenie plików z MS Excel,
- selektory i ich funkcjonowanie,
- zaawansowane aspekty formatowania,
- publikacja modelu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie jest w pełni finansowane przez EFS. W zajęciach mogą brać udział pracownicy firm specjalizujących się wyłącznie w: budowie, maszynach, żywności, hotelarstwie, sanatoriach, zdrowiu, transporcie, metalurgii, turystyce, minerałach, gospodarowaniu odpadami, metalach, odnawialnych źródłach energii, usługach i handlu. Ponadto osoby, które mają podpisane umowy cywilno-prawne, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu.

Lokalizacja

Altkom Akademia S.A. Oddział
ul. Piotrkowska 12/910
25-510 Kielce.

Położenie na mapie Szkolenie z narzędzi analitycznych managera MS Excel

Opinie o usłudze Szkolenie z narzędzi analitycznych managera MS Excel

Nikt jeszcze nie napisał opinii.