Szkolenie z zarządzania zespołem - motywowanie oraz ocena pracowników

Opis usługi Szkolenie z zarządzania zespołem - motywowanie oraz ocena pracowników

Zarządzanie zespołem – motywowanie oraz ocena pracowników jest szkoleniem skupiającym się na tworzeniu i zarządzaniu grupą pracowników poprzez pobudzanie ich do pracy oraz ocenianie. Na zajęciach wykorzystywane są metody wykładu interaktywnego, indywidualne rozwiązywanie problemów, prowadzone są również dyskusje. Poza tym uczestnicy rozwiązują testy osobowościowe oraz autodiagnostyczne, realizowane są także scenki symulacyjne.

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, kierowników oraz dyrektorów w firmach publicznych i prywatnych, a rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też predyspozycje psychologiczne niezbędne do pracy w dziale zarządzania zasobami ludzkimi. Organizator zapewnia komplet materiałów dydaktycznych, czyli wydrukowany skrypt, elektroniczne opracowania zagadnień, teczkę, notes oraz firmowy długopis. Ponadto kursanci w cenie szkolenia mają zapewnione noclegi i pełne wyżywienie wraz z przerwami na kawę oraz uroczystą kolację na Rynku Starego Miasta. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni / 18 h.

Cel szkolenia

Uczestnicy poznają różne formy zawiadywania zespołem i ich zastosowanie praktyczne. Nauczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach i łagodzenia sporów wewnątrz grupy. Poprawią swoje zdolności menedżerskie i psychologiczne oraz dowiedzą się, jak sprawiedliwie oceniać siebie i innych. Usystematyzują swoją wiedzę z zakresu zarządzania grupą i dowiedzą się, jak sprawić, aby zwiększyć ilość sukcesów oraz co wpływa na powstawanie porażek w czasie pracy.

Ponadto kursanci nauczą się integrować z zespołem i pracować efektywnie na wspólny sukces. Poznają zasady etykiety biznesowej i wzajemnego szacunku, a także dowiedzą się, jak wpływać na poprawę pracy zespołu i poszczególnych pracowników. Uczestnicy poznają zadania, jakie powinien wypełniać lider i sposoby motywowania siebie nawzajem do zdobywania coraz lepszych wyników. Nauczą się też analizowania swoich osiągnięć w celu poprawienia błędów i wyeksponowania pozytywnych aspektów.

Program szkolenia

- tworzenie zespołu,
- zarządzanie zespołem,
- kontrolowanie efektów projektu realizowanego przez grupę,
- efektywne porozumiewanie się w zespole,
- konflikty i kłótnie,
- sposoby łagodzenia i zapobiegania sporom,
- wybieranie i funkcja lidera w zespole,
- sposoby motywowania członków zespołu,
- ocena pracownika i przeprowadzanie z nim rozmowy,
- zasady unikania błędów przy ocenianiu,
- ustalanie i organizowanie zadań,
- asertywność w pracy,
- portret lidera,
- zasady etykiety biznesowej,
- podstawy psychologii niezbędne do pracy w grupie i zarządzania zespołem.

Dodatkowe informacje

Zgłaszając co najmniej dwie osoby, cena szkolenia zmniejsza się o 40 zł dla każdej z nich. Jeśli uczestnik nie potrzebuje zakwaterowania na czas warsztatów, płaci 300 zł mniej za szkolenie, czyli 1 zgłoszona osoba uiszcza opłatę w wysokości 1590 zł, a więcej osób - po 1550 zł. Podane ceny są cenami netto. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% obowiązuje cena netto, poza tymi sytuacjami należy doliczyć 23% VAT.

Lokalizacja

Hotel Wit Stwosz ***
ul. Mikołaja Kopernika 28
31-501 Kraków

Położenie na mapie Szkolenie z zarządzania zespołem - motywowanie oraz ocena pracowników

Opinie o usłudze Szkolenie z zarządzania zespołem - motywowanie oraz ocena pracowników

Nikt jeszcze nie napisał opinii.

Inne usługi z kategorii Zarządzanie personelem