Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Opis usługi Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest placówką z II stopniem referencyjności, w trójstopniowej skali wyspecjalizowania szpitali. Jego strukturę tworzy dwadzieścia oddziałów, wśród których znajduje się również Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży; Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddział Niemowlęcy. Ponadto, na terenie palcówki funkcjonują również: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Szkoła Rodzenia, Blok Operacyjny, Ambulatorium Chirurgiczne, Dział Ratownictwa Medycznego, zakłady diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne (w tym Patologii Ciąży i Ryzyka Okołoporodowego).

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży
O pacjentki dba wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Trafiające na oddział kobiety mają zapewnioną pomoc i opiekę w zakresie usług z ginekologii i położnictwa. Poza podstawowymi świadczeniami, takimi jak profilaktyka raka szyjki macicy (wraz z oceną cytologiczną, kolposkopową oraz histopatologiczną) czy poradnictwo dla hospitalizowanych pacjentek, wykonywane są również zabiegi operacyjne. Obejmują one nie tylko klasyczne schorzenia ginekologiczne, ale także operacje onkologiczne.

Część położnicza oddziału posiada II stopień referencyjności w trójstopniowej skali opieki nad matką i dzieckiem, a dzięki istniejącemu Oddziałowi Intensywnej Terapii Noworodkowej, ma możliwość prowadzenia porodów przedwczesnych. W jego obrębie funkcjonuje system rooming-in, dzięki któremu matka ma możliwość stałego kontaktu z dzieckiem – przebywają razem na jednej sali (dostępne są pokoje jedno- i dwuosobowe). Odcinek Patologii Ciąży zajmuje się hospitalizacją ciężarnych o wysokim i średnim ryzyku okołoporodowym, posiada również salę intensywnego nadzoru położniczego. Przy oddziale działa także Poradnia Patologii Ciąży, która stanowi punkt konsultacyjny nie tylko dla miasta Elbląga, ale również dla ZOZ Braniewo i ZOZ Pasłęk.

Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział posiada III stopień referencyjności, co oznacza, że zajmuje się najcięższymi przypadkami powikłań z noworodkiem. Leczone są tutaj dzieci, u których stwierdzono podejrzenie takich schorzeń jak: hipotrofia, zaburzenia termoregulacji, MAS, noworodki z małą masą ciała, zakażenia swoiste dla okresu noworodkowego, niedotlenienie bez cech encefalopatii, zaburzenia krzepnięcia, urazy okołoporodowe, hiperbilirubinemia, zapalenie płuc, RDS (I st.), dysplazja oskrzelowo-płucna bez konieczności stosowania sztucznej wentylacji, choroba krwotoczna, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, policytemia, zaburzenia neurologiczne, niedokrwistość, choroba hemolityczna, zaburzenia odżywiania. Specjaliści II stopnia w dziedzinie neonatologii świadczą wszelkie usługi związane z opieką nad najmłodszymi pacjentami. Ponadto, istnieje możliwość konsultacji z ekspertami z innych działów medycyny: kardiochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii i rehabilitacji. Prowadzone są tutaj również badania przyłóżkowe, między innymi: echo serca, USG, EKG, badania słuchu metodą ABR, RTG.

Oddział bierze udział w kilku programach, których celem jest nie tylko edukacja pacjentek, ale również propagowanie zdrowego stylu życia. Programy obejmują takie zagadnienia jak: wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu, profilaktyka dysplazji stawów biodrowych oraz promocja karmienia piersią. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają zdobyte nagrody i wyróżnienia. Jednym z nich jest I miejsce w konkursie „Kołyska nadziei” przyznana w 2002 roku Oddziałowi Intensywnej Terapii Noworodka, który doceniła także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przyznając mu tytuł najbardziej przyjaznego oddziału. Podobnie jak na Oddziale Ginekologii, funkcjonuje tutaj system rooming-in, gdzie mamy mają możliwość nauczenia się prawidłowego karmienia piersią i opieki nad noworodkiem.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka jest nowocześnie wyposażoną jednostką, która posiada: trzy aparaty CPAP, pięć respiratorów, wysokiej klasy inkubatory do intensywnej terapii oraz aparaturę monitorującą. Dzięki zamontowanemu przyłóżkowemu sprzętowi możliwe jest wykonywanie badań elektrolitów, gazometrycznych oraz poziomu cukru, przy wykorzystaniu mikrometod. Na oddziale znajduje się także cyfrowy ultrasonograf z kolorowym Dopplerem (polega na barwnym obrazowaniu przepływu krwi w naczyniach). Lecznictwo prowadzone w tym odcinku obejmuje zakres: noworodków, które wymagają transfuzji wymiennej, niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji oraz schorzeń niesklasyfikowanych (np. noworodki urodzone z masą poniżej 1000 g i u których prowadzone jest częściowe lub całkowite żywienie parenteralne).

Oddział Niemowlęcy

Jest to jednostka, w której udzielana jest pomoc dzieciom od pierwszego miesiąca życia. Przebywające tutaj matki z niemowlętami mają zapewnione komfortowe warunki pobytu – do dyspozycji mają izolatki i boksy niemowlęce. Na oddziale prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej (plastyka, muzyka, gry i zabawy zespołowe), a opiekę sprawuje personel z kwalifikacjami przyjaznymi dzieciom. Współpraca z najlepszymi klinikami w kraju, doświadczenie kadry medycznej oraz nowoczesny sprzęt zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług. Oddział współpracuje również ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Oddziału Dziecięcego i może się pochwalić wyróżnieniem w akcji „Motylkowe Szpitale” zorganizowanej przez fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Jej ideą jest pomoc placówkom medycznym w osiągnięciu takiego wyglądu, który by sprawił, że przebywające tam dzieci będą czuły się jak w domu, nie tęskniły za bliskimi i nie myślały o chorobie.

Oddział prowadzi szeroki zakres konsultacji specjalistycznych, oferuje dostęp do bogatego zaplecza diagnostycznego oraz wykonuje 24-godzinne badania EKG, RR, echo, PH-metrię, EEG w czuwaniu i we śnie, wodorowy test oddechowy. Ponadto, prowadzone są tutaj badania bakteriologiczne, biochemiczne i hormonalne oraz jest możliwość oznaczania poziomu substancji toksycznych i innych.

Izba Przyjęć
Izba Przyjęć pełni funkcję nie tylko miejsca, gdzie odbywa się obsługa przyjęć planowych i pacjentów w stanach ostrych, ale pełni również role administracyjne. W jej skład wchodzą cztery odcinki: Rejestracja Główna Szpitala (wydaje dokumenty, udziela informacji na temat pobytu bliskich i formalności związanych ze zgonem oraz przyjmuje do szpitala przez założenie historii choroby), Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (odpowiada za wypełnianie informacji na temat pacjentów wymagających hospitalizacji), Magazyn Depozytu Odzieży (pacjent może tutaj zostawić swoją osobistą odzież oraz pobrać rzeczy potrzebne podczas hospitalizacji) oraz Archiwum Medyczne (tutaj prowadzona jest archiwizacja dokumentacji medycznej oraz wydawane dokumenty dotyczące pacjenta).

Program Norweski

Od stycznia 2009 do kwietnia 2011 roku szpital realizował Program Norweski, którego celem była profilaktyka związana z obniżeniem umieralności na raka jelita grubego oraz raka piersi (sutka). Projekt pod nazwą „Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu” finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Program skierowany był do osób: w wieku 50-70 lat, u których nie zdiagnozowano objawów raka jelita grubego; między 40. a 70. rokiem życia, jeśli w ich najbliższej rodzinie (dzieci rodzice) pojawiły się nowotwory jelita grubego; w wieku 25 – 65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym. Jak się okazało, wdrożenie tego programu było sukcesem, ponieważ wiele osób zainteresowało się badaniami, które miały na celu wykrycie choroby we wczesnym stadium rozwoju oraz działania profilaktyczne. Największym jednak osiągnięciem tego projektu jest uratowanie życia kilkunastu osób.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- sale przystosowane są do porodów rodzinnych oraz do porodów w wodzie,
- monitorowana sala operacyjna do cesarskich cięć.

Odwiedziny:
Pacjentki można odwiedzać codziennie, w godz. 10.00. – 20.00. Zaleca się, aby odwiedziny nie odbywały się w godzinach porannych, ponieważ wtedy wykonywane są badania diagnostyczne oraz zabiegi lekarskie i pielęgniarskie. Ze względów epidemiologicznych, dzieci do lat 3 nie powinny odwiedzać pacjentek. W sali nie powinny przebywać więcej niż dwie osoby, a odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania ogólnie panujących zasad: pozostawiają okrycie wierzchnie w szatni, zachowują szacunek i kulturę wobec innych pacjentek, stosują się do przepisów o bezpieczeństwie i higienie. Ponadto, goście nie mogą przynosić takich artykułów jak: alkohol, grzałka elektryczna oraz innych, zabronionych przez lekarza przedmiotów. Obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, siadania na łóżkach i prowadzenia głośnych rozmów.

INNE
- na terenie szpitala znajdują się punkty handlowe i usługowe: kiosk, kawiarnia, apteka, oddział banku, barek,
- szpital zapewnia opiekę duszpasterską dla pacjentów wszystkich wyznań, a w znajdującej się w ośrodku kaplicy rzymskokatolickiej odprawiane są msze święte, od poniedziałku do niedzieli.

WAŻNE TELEFONY
- Centrala telefoniczna – (55) 239 59 00
- Rejestracja Główna Szpitala (Izba Przyjęć) – (55) 239 58 11, (55) 239 57 11, (55) 234 63 21
- Trakt Porodowy – (55) 23 95 710
- Oddział Ginekologii i Położnictwa (Położna Oddziałowa) – (55) 239 59 15
- Oddział Ginekologii i Położnictwa (Ordynator) – (55) 239 56 55
- Ginekologiczna Izba Przyjęć – (55) 239 58 19
- Oddział Noworodków – (55) 239 59 52
- Oddział Patologii Noworodków – (55) 239 58 56
- Oddział Intensywnej Terapii Noworodków – (55) 239 58 56
- Oddział Niemowlęcy (Położna Oddziałowa) – (55) 239 59 71
- Oddział Niemowlęcy (Ordynator) – (55) 239 59 21
- Szkoła Rodzenia – (55) 239 56 06 lub (55) 239 59 54

Położenie na mapie Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Opinie o usłudze Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

5 gwiazdek
2 głosy
4 gwiazdki
0 głosów
3 gwiazdki
2 głosy
2 gwiazdki
3 głosy
1 gwiazdka
2 głosy

Średnia ocen:

3/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~anusiaelblag
5/5

W wojewódzkim szpitalu w Elblągu rodziłam dwa razy. Dwa razy również leżałam na oddziale Patologii Ciąży. Bardzo sobie chwalę ten szpital. Opieka jest rewelacyjna. Również szpital ten posiada Intensywną Terapię Noworodka. Sale porodowe są duże łóżka są na wysokim standardzie. Położne co chwilę chodzą pytają się. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona na ten szpital i mogę go polecić każdej kobiecie w ciąży!!

~anusiaelblag
5/5

W wojewódzkim szpitalu w Elblągu rodziłam dwa razy. Dwa razy również leżałam na oddziale Patologii Ciąży. Bardzo sobie chwalę ten szpital. Opieka jest rewelacyjna. Również szpital ten posiada Intensywną Terapię Noworodka. Sale porodowe są duże łóżka są na wysokim standardzie. Położne co chwilę chodzą pytają się. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona na ten szpital i mogę go polecić każdej kobiecie w ciąży!!

~Paulina
3/5

Poród w szpitalu wojewódzkim wspominam dobrze ale to co było później to już inna "bajka". Panie na oddziale noworodkowym, jak miałam wrażenie, pracują tam za karę (są nieliczne wyjątki), są oschłe, niesympatyczne. O pomoc prosiłam kilka razy bo dziecko płakało, w końcu z łaski ją otrzymałam ale dopiero po 16 h od porodu zauważono, że dziecko jest chore i jeszcze były do mnie pretensje, że niczego nie zauważyłam i nie zgłosiłam. Odradzam ten szpital.

~Paulina
3/5

Poród w szpitalu wojewódzkim wspominam dobrze ale to co było później to już inna "bajka". Panie na oddziale noworodkowym, jak miałam wrażenie, pracują tam za karę (są nieliczne wyjątki), są oschłe, niesympatyczne. O pomoc prosiłam kilka razy bo dziecko płakało, w końcu z łaski ją otrzymałam ale dopiero po 16 h od porodu zauważono, że dziecko jest chore i jeszcze były do mnie pretensje, że niczego nie zauważyłam i nie zgłosiłam. Odradzam ten szpital.

~Pacjentka 2012
2/5

Odradzam, mam takie samo doświadczenie jak pani Paulina powyżej. Panie na noworodkowym to w większości tragedia.jedna mi dzieckiem w złości rzuciła bo nie miałam recznika przygotowanego dla dziecka po kąpieli a przecież mówiono żeby takich rzeczy nie brać do szpitala.dodatkowo codziennie byłam przenoszona do innej sali bo nie było miejsc,a dobę po cięciu cesarskim na sali pooperacyjnej pozostawiona samej sobie.

Dotka79
2/5

Ja raz rodziłam w tym szpitalu w 2007 i o ile na patologii było dobrze, to po samym porodzie wspominam jako horror. Moje dziecko raz że było nie donoszone ważyło po porodzie 2800 g i zrobiono mi cc, bo było w ułożeniu pośladkowym. To jeszcze jako pierwiastka nie miałam należytej pomocy przy próbach karmienia. a na wizycie kontrolnej 3 m-c po porodzie w prywatnym gabinecie od jednej doktor usłyszałam że tzw cycaste nie karmią ,a przez całą ciążę ani razy nie raczyła obejrzeć moich piersi i wklęśniętych brodawek.Na szczęście 2 dziecko rodziłam już w innym szpitalu i tam dopiero położne pokazały jak należny przystawić dziecko i karmiłam piersią.
Z doświadczenia nie polecam tego szpitala, na sama myśl ze miała bym tam jeszcze raz rodzic robi mi się nie dobrze.

~Pacjentka szpitala
1/5

Nie polecam! Wszystko ładnie pięknie na oddziale patologii, ale potem od porodówki brak słów. Nie chce się wspominać. NIE POLECAM!!!

~sowaaaaa
1/5

Wpis od "anusiaelblag" jest na pewno wyssany z palca! W 2014 roku spędziłam na oddziale Patologii Ciąży 2 miesiące, więc naprawdę wiele widziałam i wiem, jak tam jest... Ówczesna Pani Koordynator Oddziału jest osobą kompetentną z zakresu swojej specjalizacji i miłą w moim odczuciu, ale niestety nie widzi wszystkiego, co tam się wyprawia... Pracuje wielu lekarzy- jedni OK, inni tragiczni-jak wszędzie.
Pielęgniarki: kilka naprawdę bardzo miłych, pomocnych, a kilka tragicznych- też jak wszędzie... ale wśród niemal wszystkich niestety widoczne było zwykłe lenistwo. Nie ma się czemu dziwić, skoro nikt tego nie kontroluje,to korzystają. Leżałam w sali przy pokoju pielęgniarek, więc widok miałam idealny. Pacjentki walczące o życie swoich dzieci musiały same przychodzić do pokoju zabiegowego na zastrzyki, kroplówki oraz pilnować, gdy się skończyły i je potem odprowadzać grzecznie PROSZĄC o odpięcie. Pielęgniarki na dyżurze są 2 na 21 kobiet. Praca tak naprawdę trwała przez około 4 godziny rano, a reszta dnia czy noc, to w 95% sielanka. Panie przychodząc na 7 do pracy najpierw robią sobie śniadanie: kroją warzywa, owoce, robią wymyślne sałatki i inne cuda. Pytam: kto tak może się bawić w kuchnię w pracy??? Raz nawet w małym piekarniczku piekły grzanki czosnkowe! Potem szybki obchód, rozdanie leków, zastrzyków i kroplówek i kilka godzin luzu, do kolejnego szybkiego rozdania. W pokoju pielęgniarskim TELEWIZOREK (bezpłatny oczywiście ;-)) regularnie oglądany. Szczerze uważam, że praca pielęgniarek jest ciężka, ale nie na tym oddziale, zdecydowanie nie. Pielęgniarką oddziałową jest żona jednego z lekarzy ginekologów i niewiele wg mnie "nadzorowała" czegokolwiek.
Kolejna sprawa: HIGIENA: TRAGEDIA! Na 21 pacjentek dwie pojedyncze toalety (bardziej pasuje "wychodki"), z czego w jednej deska klozetowa była za mała do wielkości muszli, więc korzystanie tylko na siusiu na tzw."małysza" ;-) Oba "wychodki" skrajnie małe. W jednym z "wychodków" zbierano dobowy mocz niektórych pacjentek, więc przeźroczyste szklane misy z moczem stały na szafce razem z nocniczkami dla leżących pacjentek. Ja byłam leżąca na początku pobytu i dostałam taką tzw."kaczkę", która była zabrudzona krwią!!! Stąd moje pytanie czy one w ogóle są dezynfekowane po pacjentkach???!!! Wyobraźcie sobie, w kiblu, bo inaczej nazwać nie można, tuż obok zlewu i muszli klozetowej stoją nocniki i wielkie misy z ciepłym moczem. Niewyobrażalne, obrzydliwe. Pojemnik na mydło w płynie i ręczniki papierowe prawie zawsze puste. Papier toaletowy trzeba mieć własny. Panie,które zaczynały rodzić miały robione lewatywy w toalecie pielęgniarek i szybko musiały biec do owych "wychodków" dla pozostałych pacjentek i liczyć na to, że nie będą zajęte. Toteż owe dwie muszle (i deski klozetowe) na te 21 kobiet były często zabrudzone kałem, często też ściany i podłoga. Ekipa sprzątająca sprzątała średnio raz na 2-3 dni i wcale nie przesadzam,więc tak ubrudzona łazienka potrafiła być przez tyle czasu i na nic zdawały się skargi do pielęgniarek czy oddziałowej- zero zainteresowania. Z tych dwóch wychodków korzystali również odwiedzający, a one były tak rzadko sprzątane... Nieraz płakałam musząc z nich korzystać. Ekipa sprzątająca (jakaś firma zewnętrzna) niekontrolowana przez nikogo. Panie sprzątające bardziej obijały się o ściany aniżeli sprzątały. Po paru tygodniach pod szafką miałam takie kłęby kurzu i okruchów brudu po "wciskaniu" syfu mopami w kąty, że w końcu sama posprzątałam. Na 21 pacjentek z zagrożonymi ciążami był JEDEN PRYSZNIC. Obrzydliwy i brudny, też BARDZO RZADKO SPRZĄTANY, bez wentylacji (wentylacja na prąd-nigdy nie włączana), beż żadnej półki na szampon/żel do mycia, ale za to z ceratową obrzydliwie zagrzybiałą, brudną zasłoną.
Obiady: w szpitalu w Iławie nie narzekałam, bo były naprawdę smaczne, ale tu. Kobiety masowo odnosiły talerze ze słynną wieprzową wątróbką, rozbabdzianą marchewką czy buraczkami. Ostatni posiłek przed 17 i ktoś kt0 nie miał pieniędzy/nie mógł zejść do sklepu/nie miał rodziny, która przyniosłaby kolację, to musiał wytrzymać od 17 do śniadania około 9 rano. Każda kobieta w ciąży wie, jak trudno tyle wytrzymać.
Wiem, że brzmi to strasznie, ale tak właśnie tam było w 2014 roku i pewnie jest dalej. Jedyne, co tam przyciąga kobiety z zagrożonymi przedwczesnym porodem ciążami, to to, iż jest tam oddział dla wcześniaków, które w naszym województwie są tylko 2- Elbląg i Olsztyn,a wiadomo, że gdy zacznie się przedwczesny poród, to liczy się czas, by jak najszybciej dziecko trafiło na taki oddział.

~anonimf2578
2/5

Oddział patologii dramat. Pielęgniarki leniwe, nieprzyjemne. Pacjentki z nakazem leżenia musiały chodzić do zabiegowego na zastrzyki oraz odłączenie kroplówki. Tylko jedna pielęgniarka przychodziła do pacjentek.
Lewatywa w łazience pielęgniarek, a pacjentka musiała korzystać z ogólnej modląc się, by była wolna.
Po wysmarowania brzucha żelem ktg i detektora tętna ani jedna pielęgniarka nie podała chusteczki do wytarcia brzucha.
Toaleta dramat, to samo łazienka.
Lewatywa robiona wszystkim rodzącym, dokument do podpisu dają do podpisu po zabiegu. Cewnik do cc zakładany na żywca, zamiast po znieczuleniu!
Nie chcą dawać znieczulenia do porodu sn, a jeśli akcja porodowa zaczyna się w nocy, to męcz się kobieto - w nocy się nie rodzi...

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze