Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Opis usługi Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Budowa katowickiego szpitala (wtedy Centralnego Szpitala Klinicznego) rozpoczęła się w 1966 roku, a siedem lat później miało miejsce otworzenie placówki. Kolejną ważną datą jest rok 1998, gdy ośrodek został przekształcony na Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej (dziś – Uniwersytetu Medycznego). Ośrodek jako pierwszy szpital kliniczny w Polsce wprowadził w 2003 roku system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego ISO 9001:2000 i 14001:2004. Ponadto, placówka zdobyła inne, liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: certyfikaty EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 14001:2004, Certyfikaty Akredytacyjne, tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”, Świadectwo Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO, Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz wiele tytułów przyznawanych przez czasopisma takie jak „Newsweek” oraz „Wprost”.

Szpital jest wielospecjalistyczną placówką, w której rocznie hospitalizowanych jest około 12 tysięcy pacjentów, a około 40 tysiącom osób udzielane są porady w Specjalistycznych Poradniach Przyklinicznych. Strukturę ośrodka tworzy czternaście oddziałów, w tym: Ginekologii i Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Neonatologii. Ponadto, przy szpitalu znajdują się poradnie specjalistyczne (w tym Ginekologiczna), zakłady i pracownie diagnostyczne oraz Centralna Izba Przyjęć.

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii funkcjonuje od 2002 roku, a jej ordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek. Oddział tworzy kadra wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek, którą wspierają asystenci (w ramach studiów doktoranckich oraz programów specjalizacyjnych) oraz wolontariusze. Ginekologia, wraz z częścią administracyjną i pracownią USG znajduje się na III piętrze, natomiast Położnictwo z Blokiem Operacyjnym i Porodowym – na piętrze IV.

Do podstawowych zadań oddziału należy między innymi: zapewnienie kobietom z ciążą powikłaną pełnej diagnostyki i leczenia na poziomie najwyższego, III stopnia referencyjności w skali wyspecjalizowania szpitali; udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i wykonywanie zabiegów operacyjnych (w tym świadczeń wysokospecjalistycznych); przywracanie komfortu życia kobietom z zaburzeniem statyk dna miednicy mniejszej i nietrzymaniem moczu według najnowszych procedur i technik; wykonywanie badań diagnostycznych (ultrasonograficznych, urodynamicznych dla pacjentów działalności podstawowej szpitala); diagnostyka, rozpoznawanie i leczenie schorzeń wikłających ciążę u kobiet hospitalizowanych w szpitalu oraz leczenie schorzeń narządu rodnego kobiet w zakresie chorób nowotworowych według najnowszych procedur i technik.

Specjalnością Kliniki jest realizacja świadczeń z zakresu: onkologii ginekologicznej; uroginekologii i endoskopii ginekologicznej, zaś z zakresu położnictwa: wczesnej diagnostyki wad płodu i ultrasonografii zabiegowej z zabiegami amnioinfuzji, kordocentezy i transfuzją wewnątrzmaciczną. W Klinice wykonywane są takie zabiegi jak: lecznictwo wysiłkowego nietrzymania moczu, operacje laparoskopowe metodą Burcha, zabiegi podwieszania cewki moczowej z użyciem taśm beznapięciowych, operacje rekonstrukcyjne dna miednicy mniejszej z zastosowaniem biomateriałów, podwieszenie krzyżowo-guziczne pochwy z rekonstrukcją powięzi miedniczej.

Oddział we współpracy z Katedrą i Zakładem Radiodiagnostyki po raz pierwszy na Śląsku wdrożył zabieg embolizacji tętnic macicznych, będący nowym sposobem chirurgicznego leczenia mięśniaków macicy. Klinika może się pochwalić mało inwazyjnymi metodami leczenia. Doskonałym tego przykładem jest nie tylko wspomniana embolizacja, ale również zabiegi endoskopowe. Nowoczesne metody diagnostyczne, z jakich korzysta szpital oraz działająca na jego terenie pracownia USG pozwalają na dokładne badania i pomiary – wszystko ku zadowoleniu i zdrowiu pacjentek. Dodatkową działalnością, jaką prowadzi Klinika jest dydaktyka przed- i podyplomowa (również studentów anglojęzycznych), której celem jest wykształcenie jak najbardziej fachowej kadry lekarskiej. Ale to nie jedyne przedsięwzięcie – kolejnym jest akcja „Biała Sobota”, której celem jest przekazanie kobietom z regionu śląskiego najpotrzebniejszej wiedzy na temat chorób kobiecych oraz możliwościach wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych.

Oddział Perinatologii i Ginekologii

Ordynatorem tego oddziału jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora. Oddział jest jednym z trzech ośrodków w województwie śląskim, który specjalizuje się w hospitalizacji najcięższych przypadków powikłań w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu. Ponadto, zajmuje się również leczeniem chorób nowotworowych narządów rodnych. Dzięki znajdującym się na terenie szpitala wysoko wyspecjalizowanym oddziałom możliwa jest szybka konsultacja z fachowcami innych dziedzin medycznych: chirurgii, interny, anestezjologii, neurochirurgii czy neurologii. Oddział korzysta także z nowoczesnych aparatur oraz współpracuje z Zakładem Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej (z pracownią Tomografii Komputerowej) oraz z Rezonansu Magnetycznego.

Oddział tworzy Blok Porodowy, Odcinek Patologii Ciąży i Położnictwa Oddziału Perinatologii i Ginekologii o najwyższym, III stopniu referencyjności (tutaj hospitalizowane są przypadki ciąży powikłanej ze schorzeniami poza położniczymi) oraz Odcinek Ginekologii Operacyjnej. Oddział Perinatologii i Ginekologii wyposażony jest w sale operacyjne oraz jedną salę pooperacyjną. Na ostatnimi odcinku wykonuje się takie zabiegi jak: radykalne operacje z zakresu ginekologii onkologicznej w przypadkach raka szyjki i trzonu macicy oraz raka jajnika; amputacja trzonu macicy drogą laparoskopową lub brzuszną; zabiegi usunięcia mięśniaków macicy techniką laparoskopową oraz z zastosowaniem klasycznych metod operacyjnych; wycięcie macicy drogą laparoskopową, pochwową lub przezbrzuszną; laparoskopowe lub przezbrzuszne wyłuszczenie torbieli jajnika, wycięcie jajnika czy jajowodu; operacje zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy oraz operacje korekcyjne wrodzonych wad macicy.

Do podstawowych zadań oddziału należy między innymi: rozpoznawanie i leczenie schorzeń wikłających ciążę; leczenie schorzeń narządu rodnego kobiety w zakresie chorób nowotworowych według najnowszych procedur i technik; udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentek Poradni Ginekologicznej i pracowni cytologicznej; zapewnienie kobietom z ciążą powikłaną pełnej diagnostyki i leczenia na poziomie najwyższego, III stopnia referencyjności oraz przywracanie komfortu życia kobietom z zaburzeniem statyki dna miednicy mniejszej i nietrzymaniem moczu według najnowszych procedur i technik.

Na oddziale wykonywane są również zabiegi wykorzystujące innowacyjne metody laparoskopii oraz histeroskopii – są to między innymi: operacje zmian patologicznych w obrębie narządów miednicy małej, zabiegi usunięcia macicy i mięśniaków macicy; operacji guzów i torbieli jajnika; ciąży pozamacicznej czy (wewnątrzmacicznego) wycięcia polipów czy mięśniaków podśluzówkowych. Techniki te stosowane są w terapii niepłodności.

Oddział Neonatologii

Kierownictwo nad Kliniką Neonatologii sprawuje ordynator dr hab. n. med. Małgorzata Baumert. Oddział jest wysoko rozwiniętym ośrodkiem, który dzięki współpracy z Amerykańską Organizacją Project Hope oraz Children's Medical Care Foundation, nawiązaną w latach osiemdziesiątych oraz umową Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z Rządem Szwajcarskim, mógł się wyposażyć w nowoczesny sprzęt do podstawowej i intensywnej terapii noworodka. Umożliwiło to utworzenie trzech stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii. Działająca przy Klinice Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka specjalizuje się w leczeniu noworodków z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniaków oraz leczenia zespołu zaburzeń oddychania noworodków, niedokrwistości oraz profilaktyką i leczeniem zakażeń.

Do podstawowych zadań Kliniki należy między innymi: sprawowanie opieki nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii; udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności neonatologii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych; sprawowanie opieki nad noworodkiem zdrowym; sprawowanie opieki nad zdrowym noworodkiem przedwcześnie urodzonym; ciągłe doskonalenie zasad wynikających z posiadania certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów (Poradnia Patologii Noworodka).

Centralna Izba Przyjęć
Izba Przyjęć funkcjonuje w ramach powołanego w 2004 roku Śląskiego Centrum Leczenia Udarów Mózgu. Jej strukturę tworzy Ogólna Izba Przyjęć oraz Ginekologiczna Izba Przyjęć. Pacjenci, którzy tutaj trafiają, kierowani są do szpitalnych oddziałów, gdzie udzielana jest im opieka specjalistyczna. Dzięki całodobowym dyżurom, osoby chore lub z zagrożeniem życia mogą znaleźć fachową pomoc. W Izbie przyjmowani są również pacjenci ze skierowaniem z innych szpitali. Działający przy Izbie Oddział Gastroenterologii sprawuje całodobową opiekę nad pacjentami wymagającymi endoskopowych zabiegów terapeutycznych ze wskazań nagłych, zwłaszcza chorych z ostrym żółciopochodnym zapaleniem trzustki oraz ostrym zaporowym zapaleniem dróg żółciowych.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ

- cztery jednoosobowe sale, dostępne nieodpłatnie,
- w salach nie ma łazienek, znajdują się one (w liczbie dwóch) na oddziale,
- możliwość odbycia porodu rodzinnego, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia,
- osoby, które chcą uczestniczyć w porodzie rodzinnym są zobowiązane do zakupu odzieży ochronnej,
- ojciec może przebywać na sali porodowej,
- dodatkowe wyposażenie ułatwiające poród (worki sako, piłki, materace),
- możliwość odbycia porodu w wodzie – wanny wyposażone są w system hydromasażu,
- kobiety mogą rodzić w dogodnej dla siebie pozycji,
- podczas porodu pacjentce może towarzyszyć nie tylko ojciec dziecka, ale również dowolnie wskazana przez nią osoba, która musi spełnić następujące warunki: powinna posiadać jednorazowy strój; być w pełni zdrowa, aby nie stwarzać zagrożenia dla noworodka (bez infekcji, kataru, kaszlu, wysypki, gorączki); w razie konieczności, powinna być w gotowości do współpracy z personelem medycznym,
- oddzielna, nowocześnie wyposażona sala do cesarskich cięć, w której, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przebywać dowolna, wskazana przez pacjentkę osoba,
- system rooming-in (stały kontakt dziecka z matką po porodzie),
- całodobowy dostęp do neonatologów,
- poza salami operacyjnymi, dostępna jest również jedna sala pooperacyjna.

ZNIECZULENIE

- w szpitalu dostępne są następujące rodzaje znieczuleń: gaz rozweselający oraz immersja wodna (stosowana do porodów w wodzie) – nieodpłatnie,
- znieczulenie zewnątrzoponowe stosowane jest do porodów przez cesarskie cięcie, rzadko kiedy używa się go do porodów siłami natury, ale jeśli pacjentka tego sobie życzy i jest taka konieczność, dostępne jest w szpitalu nieodpłatnie.

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU

- poród naturalny – nieodpłatnie,
- poród rodzinny – nieodpłatnie,
- poród w wodzie – nieodpłatnie,
- poród w dowolnej pozycji – nieodpłatnie,
- poród przez cesarskie cięcie – nieodpłatnie,
- w szczególnych przypadkach istnieje możliwość wykonania nacięcia krocza.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE

Przebywające w szpitalu pacjentki mogą liczyć na całodobową opiekę pielęgniarską. Dzięki systemowi rooming-in, matka ma możliwość stałego kontaktu z noworodkiem. Funkcjonujący w ramach placówki Oddział Neonatologiczny zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi, u których wystąpiły komplikacje poporodowe. Dodatkowo, pacjentkom zapewniona jest pomoc psychologa i rehabilitanta. Doradztwem laktacyjnym zajmują się uprawnione w tym zakresie położne. Ponadto, szpital współpracuje z Poradnią Laktacyjną.

Przybliżony czas pobytu:

- 3 doby po porodzie naturalnym i nacięciu krocza,
- od 3 do 5 dób po cesarskim cięciu.

Odwiedziny:
Pacjentki można odwiedzać codziennie, bez ograniczeń godzinowych.

Wyżywienie:

Szpital zapewnia trzy posiłki dziennie (obiad złożony jest z dwóch dań), na zasadzie cateringu. Pacjentki powinny mieć swoje sztućce i kubki na napoje. Jeśli ich nie posiadają, szpital może zaoferować sztućce jednorazowe.

Pomoc duszpasterska

Na terenie szpitala (przy Centralnej Izbie Przyjęć) znajduje się kaplica rzymskokatolicka, która czynna jest w godz. 6.00. – 21.00. Poza odprawianymi codziennie mszami świętymi, istnieje możliwość udzielenia Sakramentu Pokuty oraz Namaszczenia Chorych. Sakramenty dostępne są od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem piątku) w godzinach popołudniowych, w piątki – przed południem.

INNE
- szpital posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: specjalna winda, podjazdy do wózków inwalidzkich, bezpłatne miejsca parkingowe dla inwalidów,
- na teren szpitala mogą wjeżdżać osoby niepełnosprawne, w ciężkim stanie oraz kobiety z zagrożoną ciążą,
- na terenie szpitala znajduje się płatny parking niestrzeżony – opłaty za jedno miejsce wynoszą: wjazd i pierwsza godzina – 3,50 zł, druga rozpoczęta godzina – 2,50 zł, każda kolejna rozpoczęta godzina – 1,50 zł,
- w szpitalu działa Biuro Skargi Wniosków oraz Rzecznik Praw Pacjenta, gdzie można składać wnioski lub zażalenia,
- w razie konieczności, rzeczy osobiste lub wartościowe można pozostawić w szpitalnym depozycie – w przypadku ich nieodebrania w ciągu miesiąca, rzeczy trafiają do depozytu sądowego lub, gdy stwarzają zagrożenie epidemiologiczne – mogą być poddane kasacji.

WAŻNE TELEFONY

- Centrala telefoniczna – (32) 78 94 000
- Rejestracja Poradni Ginekologicznej – (32) 78 94 911
- Centralna Izba Przyjęć – (32) 78 94 801
- Izba Przyjęć Ginekologii i Położnictwa – (32) 78 94 831
- Oddział Ginekologii i Położnictwa – (32) 78 94 731
- Oddział Perinatologii i Ginekologii – (32) 78 94 701
- Oddział Neonatologii – (32) 78 94 451
- Położna Oddziałowa – (32) 78 94 727

Położenie na mapie Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Opinie o usłudze Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

5 gwiazdek
2 głosy
4 gwiazdki
0 głosów
3 gwiazdki
0 głosów
2 gwiazdki
1 głos
1 gwiazdka
0 głosów

Średnia ocen:

4/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~Leona
5/5

nie ma nic wspanialszego niż wydanie na swiat dziecka - "stworzenie" człowieka. dzieki lekarzom i położnych ze Szpitala w Katowicach cud narodzin był jeszcze piękniejszy. zaopiekowali sie mną jak córką i stworzyli doskonale warunki zarówno na sali porodowej, jak również położniczej :)

~Mama1
2/5

Nie polecam. Oddział patologii ciąży to porażka. Pani pielęgniarka 1 na oddział przepracowana. Lekarze niezbyt zainteresowani pacjentem.
Odział neonatologii - tragedia. Opieka nad wcześniakami i noworodkami również. Panie obrażone, że matka chce się dostać do dziecka . Nie polecam. Omijać z daleka.

~Agnieszka PB
5/5

Dzięki pani doktor ginekolog udalo mi się urodzić siłami natury dzieciątko. Bardzo dziękuję za wiarę w moje siły, bo inni lekarze z CSK jak uslyszeli że miałam cc 13 lat temu to odrazu chcieli mnie ciąć. Opieka Pan położnych super. Polecam mamom które planują poród sn po cc.

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze