Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Opis usługi Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia opiekę znanych i cenionych specjalistów, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną przy użyciu profesjonalnych metod diagnostycznych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w zespole szpitalnym przy ulicy Dekerta. Oddział ma łącznie 70 łóżek (24 łóżka na Ginekologii, 29 łóżek na Położnictwie i 17 na Patologii Ciąży). Ordynatorem oddziału jest lek. Mariusz Brych. Oddział Położniczo-Ginekologiczny składa się z pododdziałów: Ginekologia, Położnictwo, Patologia Ciąży, Blok Porodowy z salą cięć cesarskich. Personel Oddziału Położniczo-Ginekologicznego zapewnia całodobową diagnostykę i terapię na oddziale, dostęp do Bloku Porodowego i sali cięć cesarskich, opiekę na Oddziale Położniczym, Patologii Ciąży oraz Ginekologii. Przy oddziale działa Szkoła Rodzenia. Czas zajęć dostosowany jest do potrzeb rodziców. Na Oddziale Patologii Ciąży na pomoc i opiekę mogą liczyć kobiety z ciążą powikłaną, m.in. cukrzycą czy gestozą. Prowadzona jest tutaj również diagnostyka wad serca płodu i diagnostyka wad układu nerwowego płodu. W szpitalu rozpoczęto wdrażanie programu „Szpital bez Bólu” (całodobowy dostęp do znieczulenia i pełen zakres znieczuleń realizowanych dla potrzeb oddziałów szpitala).

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
Ordynatorem oddziału jest lek. med. spec. neonatolog – Hanna Chrystyniak. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem w listopadzie 2008 roku uzyskał III stopień referencyjności, a więc najwyższy stopień w trzystopniowej skali wyspecjalizowania placówek medycznych. Oddział posiada łącznie 41 łóżek, w tym 26 łóżek w systemie rooming-in (matka z dzieckiem), pięć łóżek opieki pośredniej oraz 10 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii noworodka. Na OIOM noworodkowy przyjmowane są noworodki z terenu województwa lubuskiego, wymagające zastosowania mechanicznej wentylacji i noworodki z wadami wrodzonymi wymagające interwencji chirurgicznej. W razie jakichkolwiek komplikacji z dzieckiem po porodzie ma ono zapewnioną opiekę i pomoc na miejscu. W oddziale zatrudnionych jest siedmiu lekarzy: pięciu z drugim stopniem specjalizacji z neonatologii, dwóch z drugim stopniem specjalizacji z pediatrii oraz 36 pielęgniarek. Rocznie hospitalizowanych jest około 1700 noworodków. Oddział posiada osiem respiratorów, w tym jeden respirator do wentylacji oscylacyjnej, przystawkę do tlenku azotu, jeden Infant Flow, przewoźny aparat rentgenowski, aparat ultrasonograficzny, aparat do mikrometod, aparat do badań słuchu, respirator transportowy. Z pomocą kardiochirurgów dziecięcych z Poznania dokonywane są zabiegi operacyjnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla. W oddziale OIOM matka może przebywać z dzieckiem bez ograniczeń.

Poradnia Patologii Noworodka
Na terenie szpitala działa Poradnia Patologii Noworodka, gdzie konsultowane są dzieci wymagające obserwacji do dwunastego miesiąca życia. Poradnia Patologii Noworodka otwarta jest w środy i piątki w godzinach 11.00. – 13.00. Poradnia zajmuje się oceną rozwoju psychoruchowego, diagnostyką i leczeniem schorzeń okołoporodowych. Pacjentami poradni są: dzieci z ciąż patologicznych, w tym wcześniaki, dzieci hypotroficzne, dzieci z ciąży powikłanej konfliktem serologicznym, gestozą, cukrzycy matki, urodzone w zamartwicy, z zaburzeniami neurologicznymi wczesnego dzieciństwa.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- sześć sal porodowych jednoosobowych, dostępnych nieodpłatnie,
- jedna sala porodowa ma własną łazienkę, pozostałe sale mają łazienkę wspólną,
- wszystkie sale dostosowane do odbycia porodu rodzinnego,
- dodatkowe wyposażenie na salach porodowych ułatwiające kobiecie poród: piłki, worki sako, wana, drabinki, krzesełko porodowe,
- naturalne metody łagodzenia bólu porodowego: techniki oddechowe i relaksacyjne, immersja wodna, masaż odcinka krzyżowo-lędźwiowego.

WARUNKI NA SALI POŁOŻNICZEJ
- łączna liczba miejsc na Oddziale Położniczym wynosi 29,
- dwanaście sal położniczych jedno- i dwułóżkowych, dostępnych nieodpłatnie,
- sale położnicze z własnymi łazienkami i łazienkami wspólnymi, dostępnymi na zewnątrz sal,
- na oddziale zdrowy noworodek od pierwszych chwil życia przebywa na wspólnej sali z matką – system rooming-in.

ZNIECZULENIE
- znieczulenie zewnątrzopnowe ze wskazań lekarskich – bezpłatnie,
- znieczulenie zewnątrzoponowe na życzenie pacjentki (jeśli pacjentka jest leczona w Poradni leczenia bólu) – bezpłatnie,
- znieczulenie przewodowe lub ogólne (w nagłych przypadkach) do cięcia cesarskiego.

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU
- poród naturalny, w pozycji dogodnej dla rodzącej, w tym w pozycjach wertykalnych – bezpłatnie,
- poród rodzinny (zalecane wcześniejsze uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia) – bezpłatnie,
- poród w wodzie – bezpłatnie,
- cesarskie cięcie wyłącznie ze wskazań lekarskich – bezpłatnie.

INNE
- lewatywa i golenie krocza za zgodą pacjentki,
- nacięcie krocza stosowane nierutynowo, wyłącznie ze wskazań medycznych, m.in. w takich sytuacjach, jak: zagrożenie zdrowia dziecka w końcowej fazie porodu, zagrażające pęknięcie krocza, ostry kąt podłonowy, operacja kleszczowa, pomoc ręczna, ułożenie odgięciowe główki, poród naturalny dużego płodu.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE
Noworodek po porodzie jest kładziony na ciele mamy – kontakt „skóra do skóry”. W przypadku braku przeciwwskazań medycznych dziecko przebywa z matką po porodzie około dwóch godzin (tzw. okres kangurowania), potem jest zabierane do badania, mierzenia i ważenia. Bezpośrednio po porodzie jest zapewniany kontakt noworodka z rodzicami. Personel medyczny prowadzi w szpitalu promocję karmienia naturalnego, zapewnia profesjonalną obsługę i rodzinną atmosferę. W razie problemów w okresie połogu kobieta jest objęta opieką specjalistów, m.in. psychologa i rehabilitanta. Do szpitala należy zabrać ubranka dla noworodka, pieluchy i podstawowe kosmetyki pielęgnacyjne dla dziecka.

Doradca laktacyjny:
Na oddziale pomocą w pierwszych próbach karmienia dziecka przez mamy służą pielęgniarki noworodkowe i położne. Personel jest przeszkolony w doradztwie laktacyjnym i we wszelkich problemach z karmieniem piersią można się do niego zgłosić. W szpitalu jest również możliwa konsultacja Wojewódzkiego Konsultanta Laktacyjnego.

Psycholog:
Psycholog jest w szpitalu 24 godziny na dobę i w razie jakichkolwiek problemów natury psychicznej pacjentki Oddziału Położniczego mogą liczyć na pomoc i konsultację psychologiczną, np. w tzw. baby-bluesie.

Przybliżony czas pobytu:
- po porodzie fizjologicznym bez komplikacji – 2-3 doby,
- po nacięciu krocza – 2-3 doby,
- po cesarskim cięciu – 3-4 doby.

Odwiedziny:
Odwiedziny pacjentek na Oddziale Położniczym są możliwe w godzinach 13.00. – 19.00. Zaleca się, by do jednej pacjentki przychodziły maksymalnie dwie osoby jednocześnie. Podczas odwiedzin należy zachować spokój, z uwagi na poszanowanie komfortu pobytu pozostałych pacjentek oddziału. Na oddział nie mogą wchodzić osoby z oznakami przeziębienia i dzieci do lat czternastu, z racji dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne noworodków.

Wyżywienie:
Szpital ma własną kuchnię. Posiłki wydawane są do sal pacjentek w wyznaczonych porach. Nie ma konieczności zabierania ze sobą sztućców, ewentualnie można wziąć ze sobą do porodu kubek czy szklankę na picie.

WAŻNE TELEFONY
- Informacja o numerach – (95) 733 12 00
- Sekretariat – (95) 733 12 22, (95) 733 12 27
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny (sekretariat) – (95) 733 14 34
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny (ordynator) – (95) 733 14 04
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny (położna oddziałowa) – (95) 733 14 02
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny (dyżurka lekarska) – (95) 733 15 68
- Sala Porodowa – (95) 733 15 70, (95) 733 15 71
- Patologia Ciąży – (95) 733 15 66
- Położnictwo – (95) 733 14 21
- Ginekologia – (95) 733 14 06
- Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna – (95) 733 14 29
- Telefon dla pacjentek (położnictwo) – (95) 803 23 41
- Telefon dla pacjentek (patologia ciąży) – (95) 803 22 89
- Telefon dla pacjentek (ginekologia) – (95) 803 22 91
- Oddział Noworodkowy (sekretariat) – (95) 733 14 08
- Oddział Noworodkowy (ordynator) – (95) 733 14 01
- Oddział Noworodkowy (pielęgniarka oddziałowa) – (95) 733 14 08
- Oddział Noworodkowy (punkt pielęgniarski) – (95) 733 14 07
- Oddział Noworodkowy (dyżurka lekarska) – (95) 733 14 17
- Oddział Intensywniej Opieki nad Noworodkiem – (95) 733 14 09
- Poradnia Patologii Noworodka – (95) 733 11 26
- Szkoła Rodzenia – (95) 733 14 18

Położenie na mapie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Opinie o usłudze Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

5 gwiazdek
4 głosy
4 gwiazdki
1 głos
3 gwiazdki
2 głosy
2 gwiazdki
0 głosów
1 gwiazdka
12 głosów

Średnia ocen:

2/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~RudaSonea
1/5

Wszystko co tu piszą o tym szpitalu to jedna wielka bujda! Odział fakt odremontowany ale reszta nie zmienia się od lat. Pozycja do porodu tylko lężąca(ordynator innych nie akceptuje). Wanna dostępna tylko gdy na odziele mają dyżur osoby wykwalifikowane pod tym względem. Znieczulenia dla kobiet są 2-3 w miesiącu więcej nie zrobią. Nacinanie krocza rutynowo u każdej kobiety!Lekarze...szkoda słów!Atmosfera i podejście do pacjeta lekcewarzące. Pare lat temu ten szpital dostał Czarne Serce za porodówke.Nie polecam!

~RudaSonea
1/5

Wszystko co tu piszą o tym szpitalu to jedna wielka bujda! Odział fakt odremontowany ale reszta nie zmienia się od lat. Pozycja do porodu tylko lężąca(ordynator innych nie akceptuje). Wanna dostępna tylko gdy na odziele mają dyżur osoby wykwalifikowane pod tym względem. Znieczulenia dla kobiet są 2-3 w miesiącu więcej nie zrobią. Nacinanie krocza rutynowo u każdej kobiety!Lekarze...szkoda słów!Atmosfera i podejście do pacjeta lekcewarzące. Pare lat temu ten szpital dostał Czarne Serce za porodówke.Nie polecam!

~Leona
3/5

szpital jak szpital, jakoś specjalnie mnie nie zachwycił. Obowiązkiem służby zdrowia jest zepwnienie właściwych warunków do porodu, więc fakt ich stworzenia nie jest niczym nadzwyczajnym. Szpital na poziomie wystarczającym, nic ponad.

~mix
1/5

Dawno takiego syfu nie widziałam....dokładnie na części ginekologi. Łazienki to kpina, poniżające miejsce dla pacjentek, zero prywatności, prysznic przy kompakcie wc, bez parawanu, bez części płytek antypoślizgowych. Pacjentka po zabiegu chirurgicznym łatwo może się poślizgnąć. Toalety w opłakanym stanie sanitarnym, higiena na najniższym poziomie - ale co się dziwić jak salowa sidzi je i ogląda tv w dyżurce pielęgniarek a toaleta opłytwa w krwi i innych nieczystościach - bo przecież pacjentka sama po sobie nie sprzątnie! Ale co się dziwić jeśli podejćie personelu szpitalnego do pacjenta jest jest jak do intruza.... najlepiej to już na stole po operacji wybudzić, kazać się ubierać i wychodzić bo księstwo zapomniało jaki zawód wybrało i jaką przysięgę składało!

~nelka 1245
1/5

To prawda ten szpital to wykańczalnia,na oddział ze skierowaniem nie przyjmują miałam taki przypadek osobiście.Kobiety jak możecie to wybierajcie szpital w Skwierzynie!Lekarze i pielęgniarki super nie to co na Dekerta.

~renata2
1/5

Porod szybko opieka na intensywnej terapi naprawde godna podziwu mile panie i lekarze ale to co potem sie dzieje jak przeniosa dziecko na normalny oddzial to koszmar pracujacy tam personel to jawna kpina dzieci placza w 5 osobowych salach nikt sie nie zainteresuje zato panie w najlepsze pija kawe i ogladaja telewizje dziecko moze lezec w mokrej i zasranej pieluszce bo tak ma byc przy karmieniu obleja cale ddziecko mlekiem i nic sobie z tego nie robia praktycznie zerowa opieka matki same siedza przy dzieciach bo strach je zostawic same totalny brak jakiej kolwiek opieki cieknace wenflony i wezyki jak sama zmienic chcialam pieluche to jeszcze byly oburzone ze nie wolno ze za wczesnie niech lezy w odchodach co ich to obchodzi wazna jest pielucha warta 30 gr a ze dziecko odparzone maja to poprostu gdzies....

~nita1990
4/5

Witam,
ja osobiscie nie narzekam i drugi porod planuje rowniez w tym szpitalu. Przed porodem lezalam 10 dni na patologii- opieka mila, przy porodzie wszelkie udogodnienia. Corka byla przy mnie od poczatku wiec nie wiem jak z tym placzem, itd. ale ogolnie z obserwacji nie zauwazylam zeby stosunek poloznych byl lekcewazacy.

~JaAnonim
1/5

Żal pisać ją musiała uciec do innego szpitala bo w tym nie chcieli zrobić cesarski pomimo kilku wskazań w tym pośladki, do tego jak lezalam tak na patologii to powiedziano mi że jak chce cesarke to muszę zapłacić 2500 zł ale któremu lekarzowi to już się nie dowiedzialam ( ps powiedziała mi to położna )

~Karina 111
1/5

Odradzam!!!Odział wyremontowany fakt,ale niektóre osoby z personelu powinny się przekwalifikować.Zwłaszcza położne asystujące przy porodzie!Ta co mi asystowała a raczej zarządzała moim porodem,z nocy z 17-18luty minęła się z powołaniem! To co piszą to kłamstwo!Pozycja do porody tylko leżąca!!!Dziecko od razu zabierane ,pokazano na moją prośbę!Do opieki poporodowej nie mam zastrzeżeń!Fachowa opieka,pielęgniarki pomocne,pediatrzy słuchający rodzica i dmuchający na zimne!Duży plus!A nawet bardzo duży!

~Asia Much
1/5

Porodówke nie polecam!
Położne czy pielęgniarki obojętne co do pacjentki,leżałam sama kilka godzin,nikt się nie interesował czy coś się dzieje po oksytocynie,gdy przyszedł już ten czas i dziecko już mi wychodziło to,, pod nogami " nie było nikogo!!!! Parcie samo szło i nie wiedziałam co robić tylko krzyczałam żeby ktoś przyszedł że to już. I wtedy zaczęli się ruszać..
Położne bez delikatności przy porodzie... Masakra normalnie.
A oddział intensywnej dla noworodka: bez zarzutów. Całkowity profesjonalizm ze strony pielęgniarek i lekarzy.

~rodzaca
1/5

Rodziłam w 2014 roku, teraz obecnie jestem w ciazy i termin mam na grudnia. Mam nadzieje, ze nie trafie na te same polozne, ktore byly przy porodzie, a zwlaszcza na ta, ktora ten porod odbierala! Stara, siwa w okularach. Gdyby nie moja mama przy mnie to chyba sama nie wiedziala bym co mam ze soba zrobic! Co prawda moj porod trwal krotko, bo 3.5 godz ale jak juz przyjechalam to rozwarcie bylo na 7cm. Co bym nie robila to robilam zle. Bardzo nie przyjemnie czułam sie kiedy mi "dosrywała" ale teraz jesli znow przezyje tam taki dramat po wszystkim pojde i wygarne co o nich mysle! Nie polecam.

~Gooość
1/5

Leżałam w Gorzowie na patologii. Katastrofa, na obchodzie zero informacji, totalna ignorancja. W trakcie przyjęcia brak poszanowania do intymności człowieka. Nie miłe wspomnienie :( Rodzić uciekłam do Skwierzyny. Życzę każdej kobiecie aby rodzić w takich warunkach. Super atmosfera, profesjonalizm i ogromne wsparcie personelu!!

~Patrycja.Gór
5/5

Polecam jak najbardziej.
Kobiety nie bójcie się tam rodzić. Opieka fachowa jak i dla mnie tak i dla maleństwa. Z racji tego, że przed porodem miałam okazję poleżeć trochę na oddziale Patologii ciąży mogę i wypowiedzieć się i na temat tego oddziału. Położne jak i położnik fantastyczne. Opieka całodobowa. Wykwalifikowany personel.
Polecam i zachęcam przyszłe jak i obecne mamy aby rodzić w Gorzowie Wlkp.

~KATARZYNA G
1/5

Miałam wątpliwa przyjemność leżeć na tym oddziale.Koszmar i armagedon.jeżeli bym mogła uciekała bym gdzie się da .Położne robią Ci kiedy i o co nie poprosisz wielką łaskę,jeżeli w ogóle zechce pani w białym kitlu przyjść.Lekarze położnym dzielnie dotrzymują kroku.Pod tym względem jest zawodowa solidarnoścć

~Wielorodka 7
3/5

Co do cięcia to bzdura, nie tnom każdej rodzącej bo jakoś mnie nie cieli przy dwóch porodach, nie wiem jak bedzie teraz i jak sie skończy bo termin porodu juz minol, do szpitala wybieramy sie jutro ze skierowaniem od lekarza ale co dalej nie mam pojęcia. Obawian się tego porodu właśnie przez takie źle opinie

~Iwona91
5/5

Rodziłam w tym szpitalu w lutym 2018 roku,wcześniej leżałam.jeden dzień na patologii ciąży. Nie mogę złego słowa powiedzieć na opiekę położnych i lekarzy. Na sali porodowej opiekowała się mną przecudowna Pani Ula na którą mam nadzieję natrafić i tym razem termin na 3 maja ale zapowiada się wcześniejszy poród. Lekarz który przychodził mnie badać też nie mam do niego zastrzezeń wszystko mówił co robi i co będzie robił nazwiska niestety nie pamiętam. Oddział położniczy też wspominam bardzo miło a spędziłam tam 6 dni położne miłe i odpowiadały na zadane pytania tak samo jak lekarze od steony ginekologicznej jak i neonatologicznej. Pozdrawiam

~iwona91
5/5

Ps rodziłam w lutym 2017 a nie 2018. Jeszcze raz bardzo polecam.

~Izamic
1/5

Personel i opieka to dramat w tym szpitalu, moja synowa przeszła piekło, traktowana jak śmieć! Nie polecam i omijajcie ten oddział z daleka!

~Ryba.1
5/5

Szczerze mogę powiedzieć ze jestem bardzo zadowolona z gorzowskiej porodówki. Rodziłam we wrześniu 2019. Poród co prawda trwał 3,5h, więc nie spędziłam tam wiele czasu, ale wystarczyło to aby zobaczyć jaki personel jest świetny (chyba trafiłam na dobra zmianę:) ). Jeśli chodzi o Oddział Położniczy to również nie spotkałam się z nieprzyjemnościami, pielęgniarki jak i położne pomocne i uprzejme.
Moje dziecko niestety musiało zostać przeniesione na Oddział Intensywnej Opieki Nad Noworodkiem po poważnej operacji którą przeszło pomyślnie (tutaj również wielki + dla zespołu z Oddziału Chirurgii Dziecięcej). Panie które pracują na ”Intensywnej” są CUDOWNE! Aż miło patrzeć ile serca oddają wszystkim maluszkom i jakie są zaangażowane w swoją prace. Dla mnie jako dla rodzica były wielkim wsparciem i mogłam liczyć na wszelaką pomoc i rady z ich strony. Nie żałuje, że zdecydowałam się na Gorzów.