Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

Opis usługi Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

Szpital Bielański w Warszawie jest przygotowany na trudne porody. Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP jest wiodącym w kraju ośrodkiem genetycznej diagnostyki prenatalnej. Współpracuje oficjalnie z Zakładem Genetyki Instytutu Psychoneurologii oraz diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego i małopłytkowości u płodu. Szpital zajmuje się diagnostyką i terapią schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej, leczeniem schorzeń ginekologicznych u pacjentek z chorobą zakrzepowo-zatorową, immunologicznych patologii rozrodu i padaczką ciężarnych. Ordynatorem Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP jest prof. CMKP dr hab. med. Romuald Dębski. Klinika prowadzi ścisłą współpracę z Instytutem Hematologii w zakresie: diagnostyki i terapii konfliktu serologicznego, zaburzeń układu krzepnięcia w położnictwie i ginekologii (skazy krwotoczne, trombofilie), diagnostyki i terapii poronień nawykowych i zespołu antyfosfolipidowego, diagnostyki i opieki położniczej nad pacjentkami z chorobą Willebranda. Klinika współpracuje również z Instytutem Onkologii w zakresie: prowadzenia ciąż po leczeniu ziarnicy złośliwej i z innymi chorobami rozrostowymi, opieki nad ciężarnymi z chorobami tarczycy i po leczeniu raka tarczycy. Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa świadczy usługi medyczne w zakresie III-go stopnia referencyjności, co w trzystopniowej skali wyspecjalizowania szpitali oznacza najwyższy poziom. W razie jakichkolwiek problemów z dzieckiem i matką po porodzie mają oni zagwarantowaną opiekę na miejscu i nie ma konieczności przewożenia ich do innych placówek medycznych. Do porodu kobieta powinna wziąć dla siebie koszulę lub T-shirt, a na czas pobytu w szpitalu dwie rozpinane koszule, biustonosz do karmienia, wkładki laktacyjne, poporodowe majtki z siateczki, podkłady poporodowe, klapki pod prysznic, szlafrok, kosmetyki.

Funkcjonowanie i zakres działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego
W 2004 roku, dzięki Fundacji „Polsat Dzieciom” oraz pomocy Urzędu m.st. Warszawy, rozpoczęto remont Oddziału Położnictwa i Ginekologii. Modernizację wykonano w dwóch etapach: najpierw odnowiono Oddział Patologii Ciąży, Blok Porodowy oraz Oddział Położnictwa i Oddział Neonatologiczny. Drugim etapem było przeprowadzenie remontu Oddziału Ginekologii Operacyjnej wraz z Blokiem Operacyjnym. W 2004 roku w szpitalu otwarto również Oddział Ginekologii Operacyjnej oraz Pracownię Ultrasonografii, Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologicznej, która wyposażona jest w najnowocześniejszy aparat USG. Współpracując z Zakładem Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, szpital wykonuje zabiegi amniopunkcji genetycznej, zabiegi kordocentezy ze wskazań genetycznych i kordocentezy związane z diagnostyką konfliktu serologicznego lub małopłytkowością u płodu. Wykonuje się również transfuzje dopłodowe, zabiegi amnioinfuzji oraz przepływy. W Poradni Przyszpitalnej działają różne poradnie specjalistyczne, m.in. Poradnia „K”, Poradnia Leczenia Niepłodności, Poradnia Chorób Sutka, Poradnia Patologii Ciąży, Poradnia nietrzymania moczu, Poradnia ultrasonografii ginekologicznej i diagnostyki prenatalnej. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Przy szpitalu działa Szkoła Rodzenia przygotowująca przyszłych rodziców do porodu i opieki nad noworodkiem. W Szpitalu Bielańskim funkcjonuje również Oddział Neonatologiczny, który liczy 24 łóżeczka noworodkowe. Ordynatorem oddziału jest dr n.med. Jacek M. Witwicki. Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki, to: choroba hemolityczna, wcześniactwo i wady rozwojowe noworodków. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Patologii Noworodka II-go stopnia referencyjnego. Przy szpitalu działa Poradnia Neonatologiczna dla dzieci wymagających konsultacji i badań po wypisie do domu.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- trzy jednoosobowe sale porodowe i jedna sala dwuosobowa, dostępne bezpłatnie,
- wszystkie sale porodowe przystosowane do porodu w towarzystwie osoby bliskiej,
- dodatkowe wyposażenie sal porodowych, stanowiące alternatywę do leżenia na łóżku: piłki porodowe, worki sako, prysznic, materace, drabinki,
- możliwość umówienia położnej do porodu – koszt orientacyjny: 700-800 zł (bliższe informacje udzielane indywidualnie pacjentkom),
- naturalne metody łagodzenia bólu porodowego: immersja wodna (możliwość skorzystania z natrysku w I okresie porodu w celach relaksacyjnych – przy braku przeciwwskazań), masaż okolicy krzyżowo-lędźwiowej, techniki oddechowe, chodzenie, kucanie, kręcenie biodrami, wykonywanie ćwiczeń pod okiem położnej – przy braku przeciwwskazań.

WARUNKI NA SALI POŁOŻNICZEJ
- osiem sal pobytowych, w tym dwie sale jednoosobowe, dwie sale dwuosobowe, trzy sale trzyosobowe i jedna czteroosobowa – dostępne bezpłatnie,
- sale wyposażone w stanowiska do pielęgnacji noworodków i telewizory,
- sale są wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym,
- sale pobytowe w systemie rooming-in, tzn. „matka z dzieckiem”,
- możliwość opłacenia pielęgnacyjnej opieki poporodowej – informacje udzielane indywidualnie zainteresowanym pacjentkom.

ZNIECZULENIE
- znieczulenie zewnątrzoponowe ze wskazań medycznych (poprzedzone konsultacją anestezjologiczną) – bezpłatnie,
- brak znieczulenia zewnątrzoponowego na życzenie pacjentki,
- znieczulenie farmakologiczne (opioidowe środki przeciwbólowe) – bezpłatnie,
- tzw. gaz rozweselający (podtlenek azotu, Entonox) podawany wziewnie – nie znieczula całkowicie, ale podnosi próg odczuwania bólu i działa uspokajająco, bezpieczny dla matki i dziecka, nie wymaga kontroli anestezjologicznej, tzn. pacjentka sama przystawia sobie maskę z gazem przeciwbólowym, a odstawia ją, gdy ból ustępuje – bezpłatnie.

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU
- poród naturalny, w pozycji dogodnej dla rodzącej, w tym w pozycjach wertykalnych – bezpłatnie,
- poród w immersji wodnej – bezpłatnie,
- poród rodzinny (w towarzystwie bliskiej osoby, zalecane ukończenie Szkoły Rodzenia) – bezpłatnie,
- cesarskie cięcie ze wskazań lekarskich (partner przy operacji być nie może, ale do pewnego momentu może stać za szybą i patrzeć) – bezpłatnie,
- możliwość cesarskiego cięcia na życzenie – informacje udzielane indywidualnie pacjentkom na konsultacji z wybranym lekarzem.

INNE
- nacięcie krocza stosowane w sytuacjach tego wymagających, np. w zagrażającym pęknięciu krocza,
- lewatywa i golenie krocza wykonywane nierutynowo, wyłącznie za zgodą lub na życzenie pacjentki,
- możliwość pobrania krwi pępowinowej podczas porodu.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE
Bezpośrednio po porodzie fizjologicznym (gdy wszystko jest dobrze z matką i noworodkiem) dziecko jest kładzione na ciele matki – zapewniony kontakt „skóra do skóry”. Czas bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem uzależniony jest od decyzji pacjentki, od jej samopoczucia po porodzie i od stanu zdrowia noworodka. Dziecko jest oglądane i badane przez pediatrów i neonatologów (ważenie, mierzenie, ocena stanu zdrowia). Po cesarskim cięciu dziecko jest również pokazywane matce i w przypadku braku przeciwwskazań – kładzione na jej ciele. Kobieta po cesarskim cięciu leży na sali pooperacyjnej, w tym czasie noworodkiem zajmują się położne i pielęgniarki noworodkowe. Zwykle dziecko nie jest myte po porodzie (maź płodowa jest korzystna dla skóry dziecka), pierwsza kąpiel noworodka odbywa się z reguły już na Oddziale Położniczym (wyjątek: odejście zielonych wód płodowych podczas porodu). Pierwsze karmienie noworodka odbywa się jeszcze na sali porodowej. Gdy dziecko rodzi się przedwcześnie lub z zaburzeniami, jest przekazywane bezpośrednio na Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę i pomoc medyczną. Do szpitala należy zabrać ubranka dla dziecka na czas pobytu (cztery komplety ubranek), a także kosmetyki (krem do pupy, chusteczki nawilżane, patyczki kosmetyczne, spirytus i gaziki do przemywania pępka), rożek i pieluchy jednorazowe.

Doradca laktacyjny:
Szpital nie ma Poradni Laktacyjnej, ale na oddziale porad udziela położna laktacyjna. W razie problemów z karmieniem naturalnym można się do niej zgłosić. Położne na oddziale pomagają mamom w pierwszych próbach przystawiania noworodka do piersi. W uzasadnionych przypadkach lub na wyraźną prośbę matki noworodki są dokarmiane.

Psycholog:
W razie poważnych problemów natury psychicznej po porodzie (np. objawy depresji poporodowej, załamanie nerwowe itp.) pacjentki są objęte pomocą psychologa. Po zgłoszeniu problemu u położnej lub po stwierdzeniu niepokojących objawów ze strony pacjentki przez personel medyczny pacjentka jest konsultowana ze specjalistą na oddziale.

Przybliżony czas pobytu:
- po porodzie fizjologicznym bez komplikacji – 2-3 doby,
- po cesarskim cięciu – 3-4 doby.

Odwiedziny:
Odwiedziny pacjentek są bez ograniczeń czasowych, odbywają się codziennie – od rana do wieczora. Zaleca się przychodzenie w odwiedziny do pacjentek raczej po południu, ze względu na poranne czynności medyczne przy pacjentkach związane z obchodem lekarskim. Na oddział nie są wpuszczane osoby nietrzeźwe, osoby z objawami przeziębienia oraz małe dzieci. Do jednej pacjentki mogą przyjść maksymalnie dwie osoby w jednym czasie. Osoby odwiedzające powinny zaopatrzyć się w ochraniacze na buty i w fartuch ochronny. Zabrania się siadania na łóżkach pacjentek. Podczas odwiedzin należy zachować ciszę i dostosować się do zaleceń personelu medycznego.

Wyżywienie:
Szpital posiada własną kuchnię. Do pokojów pacjentek wydawane są standardowo trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja – o ustalonych godzinach. W jadłospisie są uwzględniane ewentualne zalecenia dietetyczne dla poszczególnych pacjentek. Do szpitala należy zabrać ze sobą własne sztućce i kubek lub szklankę na picie. W przypadku braku sztućców własnych oferowane są sztućce szpitalne.

WAŻNE TELEFONY
- Centrala – (22) 569 05 00
- Kancelaria – (22) 569 04 13 lub (22) 834 18 20
- Dział Obsługi Pacjenta – (22) 569 04 82
- Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii (sekretariat) – (22) 569 02 74
- Oddział Neonatologiczny (sekretariat) – (22) 569 02 49
- Rejestracja Poradni Przyszpitalnej – (22) 569 04 70 lub (22) 569 05 30
- Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej – (22) 569 03 82
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (gabinet położnych) – (22) 569 03 39
- Szkoła Rodzenia – 508 858 043 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 15.00., pierwszeństwo w zapisach mają ciężarne prowadzone w programie „Zdrowie, Mama i Ja” w Szpitalu Bielańskim)

Położenie na mapie Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

Opinie o usłudze Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

5 gwiazdek
10 głosów
4 gwiazdki
1 głos
3 gwiazdki
0 głosów
2 gwiazdki
2 głosy
1 gwiazdka
3 głosy

Średnia ocen:

4/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~ruda0611
5/5

20 maja zostałam przyjeta, a 21 o 9.30 przez cc przyszła na świat Julcia.Miałam już wcześniej zaplanowany poród przez cc. Wskazania: Cukrzyca ciężarnych,ciśnienie,cholestaza,wcześniejsz ciąża w 20 tyg obumarła.Dwie ciąże po inseminacji.Bardzo dobra opieka ,miałam wynajęta fajną położną na noc polecam .!!!!!!!!!

~ruda0611
5/5

20 maja zostałam przyjeta, a 21 o 9.30 przez cc przyszła na świat Julcia.Miałam już wcześniej zaplanowany poród przez cc. Wskazania: Cukrzyca ciężarnych,ciśnienie,cholestaza,wcześniejsz ciąża w 20 tyg obumarła.Dwie ciąże po inseminacji.Bardzo dobra opieka ,miałam wynajęta fajną położną na noc polecam .!!!!!!!!!

~Daria24
5/5

W tym szpitalu rodziłam drugie dziecko a pierwsze w innym więc mam porównanie... Jestem bardzo ale to bardzo zadowolona z całego porodu i pobytu 2 dniowego. Przyjeli mnie w miare szybko, trafiłam na bardzo miły personel i położna która się mną zajmowała pomagała mi udzielając wskazówek co robic aby mniej bolało podczas skurczy i jak chodzic aby szybciej urodzic, naprawde byłismy z mezem pod wrazeniem i moge z czystym sumieniem polecic ten szpital. Co najwazniejsze porodówka jest czysta i wyremontowana wiec jest naprawde ładnie. Polecam

~Daria24
5/5

W tym szpitalu rodziłam drugie dziecko a pierwsze w innym więc mam porównanie... Jestem bardzo ale to bardzo zadowolona z całego porodu i pobytu 2 dniowego. Przyjeli mnie w miare szybko, trafiłam na bardzo miły personel i położna która się mną zajmowała pomagała mi udzielając wskazówek co robic aby mniej bolało podczas skurczy i jak chodzic aby szybciej urodzic, naprawde byłismy z mezem pod wrazeniem i moge z czystym sumieniem polecic ten szpital. Co najwazniejsze porodówka jest czysta i wyremontowana wiec jest naprawde ładnie. Polecam

~Anna
5/5

Rodziłam tam raz i mam wspaniałe wspomnienia, wspaniały personel, konkretny i rzeczowy, któremu naprawdę warto zaufać. Na pewno warto też opłacić swoją położną, która zajmie się tylko tobą podczas porodu - to działa relaksująco i daje duże poczucie bezpieczeństwa. Sale porodowe i poporodowe w bardzo dobrym standardzie, czysto i ładnie. Opieka po porodzie taka sobie, wszystko jest robione bardziej z łaski, ale jak już się ma przy sobie małego szkraba to nie zwraca się na to uwagi. Planuję drugie dziecko i poród również w Bielańskim.

~Anna
5/5

Rodziłam tam raz i mam wspaniałe wspomnienia, wspaniały personel, konkretny i rzeczowy, któremu naprawdę warto zaufać. Na pewno warto też opłacić swoją położną, która zajmie się tylko tobą podczas porodu - to działa relaksująco i daje duże poczucie bezpieczeństwa. Sale porodowe i poporodowe w bardzo dobrym standardzie, czysto i ładnie. Opieka po porodzie taka sobie, wszystko jest robione bardziej z łaski, ale jak już się ma przy sobie małego szkraba to nie zwraca się na to uwagi. Planuję drugie dziecko i poród również w Bielańskim.

~MamaLaury
1/5

Fatalnie. Miałam silny ucisk na kręgosłup. Silny ból mieszał się ze skurczami. Nie mogłam oddychać. Położna nie miała pojęcia co się dzieje i zarzucała, że specjalnie nie chcę oddychać, tymczasem ja nie mogłam z bólu. Po 6h męki i wizycie lekarza biegiem podjęto decyzję o cc, bo dziecko mogło nie przeżyć.
Koszmaru można było uniknąć, gdyby personel był fachowy.
Jak jest dobrze to jest dobrze wszędzie.
Opieka po porodzie - w zasadzie jej nie było. Zamiast pomocy z karmieniem piersią - moje dziecko było przeraźliwie głodne, bo miałam puste piersi.
Odradzam na całego!

~MamaLaury
1/5

Fatalnie. Miałam silny ucisk na kręgosłup. Silny ból mieszał się ze skurczami. Nie mogłam oddychać. Położna nie miała pojęcia co się dzieje i zarzucała, że specjalnie nie chcę oddychać, tymczasem ja nie mogłam z bólu. Po 6h męki i wizycie lekarza biegiem podjęto decyzję o cc, bo dziecko mogło nie przeżyć.
Koszmaru można było uniknąć, gdyby personel był fachowy.
Jak jest dobrze to jest dobrze wszędzie.
Opieka po porodzie - w zasadzie jej nie było. Zamiast pomocy z karmieniem piersią - moje dziecko było przeraźliwie głodne, bo miałam puste piersi.
Odradzam na całego!

~Leona
5/5

schludny i dobrze zorganizowany szpital. Pacjentka ma poczucie bezpieczeństwa i spokoju, że wszystko będzie dobrze przeprowadzone. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Inne dziewczyny może mają odmienne doświadczenia,ale ja z pobytu w tym szpitalu jestem bardzo zadowolona

~
5/5

schludny i dobrze zorganizowany szpital. Pacjentka ma poczucie bezpieczeństwa i spokoju, że wszystko będzie dobrze przeprowadzone. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Inne dziewczyny może mają odmienne doświadczenia,ale ja z pobytu w tym szpitalu jestem bardzo zadowolona

~anitaxx
1/5

ostatnio 2porody pod kolej dziecko zmarlo bo naturalnie kazano im rodzic .nastepne dziecko odmowiono cesarki dziecko 1 punkt co sie dzieje tu ostatnio to tragedia.!!!!!!

~Mama Helenki
2/5

Urodziłam córeczkę w 36tyg. Wcześniej zgłaszałam się do szpitala z niepokojącymi obawami (brak ruchliwości dziecka, plamienie, wysokie ciśnienie). Totalnym brakiem zainteresowania wykazał się młody mężczyzna (lekarz, którego nazwiska niestety nie pamiętam), skomentował moje obawy dot. stanem naszego zdrowia (mojego i córeczki) stwierdzeniem, ze "[...] równie dobrze może Pani cegła spaść na głowę, kiedy będzie Pani wychodziła ze szpitala." Tego samego dnia (4tyg. przed terminem) odeszły mi wody płodowe i rozpoczęła się akcja porodowa. pojedyncze sale były dostępne ale mnie wraz jeszcze jedna kobietą skierowano do dwuosobowej. Położne nie wykazały żadnego zainteresowania ani mną ani kobieta rodząca obok, zero KTG, zero USG. Były opryskliwe, nie udzielały żadnych informacji. Moj mąż dostał do siedzenia stołek bez oparcia i był regularnie namawiany do zrezygnowania z rodzinnego porodu. Dopiero po 4h zdecydowałam sie zadzwonić do jednej z położnych i prosić o prywatna pomoc. Kobieta przybyła szybko i faktycznie jej wsparcie było niezastąpione, niestety moja "współlokatorka" nie mogła liczyć na nic (nie zapłaciła). Leżała sama do samego końca. Praktycznie sama zawiadomiła lekarzy, ze dziecko chyba już wychodzi. Koszt położnej to nie 700 - 800zł tylko 1000 - 1200 (mój poród był bez komplikacji, wiec nie wiem ile położna by sobie zażyczyła za poród skomplikowany). Opieka nad noworodkiem na dość wysokim poziome, niestety pomoc, opieka nad matkami, kobietami, praktycznie ZEROWA, kończąca się na mierzeniu temp, podawaniu czopków na przeczyszczenie. Ja leżałam na sali 5 osobowej (nie wiem dlaczego nie wymienionej w opisie). Nie wiem co trzeba zrobić, żeby dostać się do jedynki lub dwójki, które stały puste). W życiu więcej nie wybrałabym tego szpitala i GORĄCO ODRADZAM GO KAŻDEJ KOBIECIE.

~Anna34
5/5

Do Szpitala Bielanskiego trafiłam 28.03.2014. Stasia urodziłam 29 marca i musze powiedzieć, że szpital przyzwoity, Panie Położne bardzo miłe i chętne do pomocy. Ja rodziłam samodzielnie bez wsparcia męża, a pomagała mi dzielnie praktykantka której jestem bardzo wdzieczna. Opieka po porodzie też dobra.

~Paula Dudo
2/5

Ja niestety mam wyłącznie negatywne przeżycia z Izby przyjęć w szpitalu bielańskim na oddziale położniczo- ginekologicznym. Trafiłam zaniepokojona ciążą w 3mies. Lekarz na pewno nie z powołania traktował mnie bardzo arogancko, zadając pytania żeby tylko dowieść, że bez sensu zawracam mu głowę. Zmienił trochę ton mówiąc do mnie, jak zobaczył w USG, że serce dziecka przestało bić... miałam wrócić do niego w poniedziałek, ale pojechałam do Św. Zofii, gdzie potraktowano mnie po ludzku.

~Milusia1
4/5

Rodzilam w Bielańskim dwukrotnie.za każdym razem brakowało miejsc,ale jakoś nas wszystkich upchneli

~Emilia B.
5/5

Moj syn przyszedl na swiat 7.11.2018 przez cesarskie Ciecie. Opieka ,pomoc, operacja na wysokim poziomie. Moglam w kazdej chwili prosic o pomoc i od razu ja otrzymywalam. Informacje uzyskiwalam na biezaco na kazdy temat. Polozne i.lekarze mili i uczynni do tego konkretni. Polecam z czystym sumieniem i sercem:) Przebadano malego bardzo dokladnie mi tez poswiecano duzo uwagi, za rowno pod katem bolu, rany, i samej psychiki jak sobie radze zwlaszcza ze mialam problem z karmieniem, zaproponowano karmienie mieszane, otrzymywalam dobrana przez lekarza mieszanke, i stwierdzono problem z ukladem jezyka u malego co utrudnialo mu zsannie piersi, pokierowano , pomagano cwiczyc, zaproponowano poradnie laktacyjna i konkretnego specjaliste. Pokazywano i instruowano jak pielegnowac malenstwo, szpital daje w prezencie profesjonalne zdjecie noworodka. Czuje sie zaopiekowana i zadowolona:) ptawdopodobnie dzis wyjdziemy do domu.

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze

Centralny Szpital Kliniczny MSW

Centralny Szpital Kliniczny MSW

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ulicy Wołoskiej 137 w Warszawie w swoim działaniu łączy wieloletnie doświadczenie z...

Warszawa, woj. mazowieckie

3/5 24 Opinie
Kontakt
Szpital prywatny Medicover

Szpital prywatny Medicover

Przyszłym mamom Szpital Medicover oferuje prowadzenie ciąży oraz leczenie w przypadku powikłań (niewydolność szyjki macicy,...

Warszawa, woj. mazowieckie

4/5 25 Opinii
Kontakt