Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Opis usługi Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest ośrodkiem III-go stopnia referencyjnego, co oznacza, że w trzystopniowej skali wyspecjalizowania szpitali ma najwyższy, najlepszy poziom. Trafiają tutaj pacjentki z całego regionu z wszelkimi zagrożeniami ciąży, takimi jak: porody przedwczesne, ciężarne z cukrzycą, z konfliktem serologicznym, ze stwierdzonymi nieprawidłowościami płodu i z szeregiem innych patologii. Szpital jest ośrodkiem świadczącym profesjonalne usługi. W oddziale obowiązują standardy postępowania zgodne z ogólnopolskim programem optymalizacji opieki poporodowej (celem opieki medycznej w trakcie ciąży, porodu i połogu jest osiągnięcie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy możliwie jak najniższym poziomie interwencji medycznej, takiej jak amniotomia, stymulacja czynności skurczowej, podanie opioidów, nacięcie krocza, cięcie cesarskie, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa) oraz cały oddział współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Perinatalnej. Szpital uzyskał zaszczytny tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej jest zarządzana przez dr hab. n.med. Marka Grabca. W szpitalu działa również Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N”. Przewodzi mu dr n.med. Piotr Korbal. Liczba łóżek na oddziale ginekologiczno-położniczym to 90 miejsc. Przy szpitalu działają poradnie: Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę, Poradnia Cytologii i Kolposkopii, Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu, Poradnia Diagnostyki i Terapii Wad Płodu, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Laktacyjna, Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży, Poradnia Patologii Ciąży i Poradnia Ginekologii Onkologicznej. Przy szpitalu nie działa Szkoła Rodzenia.

Zakres działalności Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej należy do ośrodków o najwyższym stopniu referencyjności, przyjmującym pacjentki z całego regionu kujawsko-pomorskiego. To przodujący ośrodek w kraju w diagnostyce i leczeniu obejmującym: operacje ginekologiczne (brzuszne i pochwowe) oraz skomplikowane operacje z zakresu ginekologii onkologicznej, nowoczesne procedury endoskopowe, leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem nowoczesnych materiałów syntetycznych, operacyjne leczenie schorzeń uro-ginekologicznych, w tym nietrzymania moczu, diagnostykę i leczenie niepłodności. W ośrodku istnieje możliwość przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej i wykluczenia lub stwierdzenia nieprawidłowego rozwoju ciąży łącznie z chorobami genetycznymi. Wykonanie badania prenatalnego jest zawsze poprzedzone poradą genetyczną przeprowadzoną przez specjalistów z zakresu genetyki klinicznej.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- pięć sal porodowych jednoosobowych, bezpłatnych, przystosowanych do odbycia porodu rodzinnego,
- wszystkie sale porodowe wyposażone we własne łazienki, z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta + prysznic),
- sala do porodów rodzinnych z miejscem do odpoczynku dla osoby towarzyszącej,
- dodatkowe wyposażenie: worki sako, drabinki, krzesełko porodowe, piłki porodowe i specjalna wanna porodowa, przystosowana do tzw. immersji wodnej, rozluźniającej mięśnie, łagodzącej napięcie i uśmierzającej ból porodowy,
- w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu Porodowego znajduje się sala operacyjna, dzięki czemu w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia dla dziecka można rozwiązać ciążę cesarskim cięciem,
- różne techniki łagodzenia bólu porodowego: immersja wodna w I okresie porodu, poród wodny, analgezja wziewna z użyciem podtlenku azotu (gaz rozweselający), znieczulenie farmakologiczne porodu siłami natury,
- możliwość opłacenia sobie położnej do porodu, odpłatność ustalana indywidualnie w zakresie: 300-600 zł.

WARUNKI NA SALI POŁOŻNICZEJ
- dwu- i trzyosobowe sale poporodowe,
- na każde dwa pokoje przypada pełny węzeł sanitarny,
- dziewięć sal położniczych dwuosobowych i dwie sale jednoosobowe,
- standardowe wyposażenie łazienek: toaleta + umywalka + prysznic,
- system rooming-in, umożliwiający kobiecie przebywanie po porodzie razem z dzieckiem,
- nie ma możliwości opłacenia sobie indywidualnej opieki położnej nad matką i dzieckiem po porodzie.

ZNIECZULENIE
- farmakologiczne znieczulenie porodu drogami natury, w tym gaz rozweselający,
- znieczulenie ogólne (dożylnie Ultiva) podczas niektórych cięć cesarskich,
- nie ma znieczulenia zewnątrzoponowego na życzenie pacjentki.

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU
- poród rodzinny – nieodpłatnie, nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie obecności osoby bliskiej przy porodzie,
- poród w wodzie – nieodpłatnie,
- poród w pozycji wertykalnej – nieodpłatnie,
- cesarskie cięcie ze wskazań medycznych – nieodpłatnie.

INNE
- nacinanie krocza w specjalnych sytuacjach: zagrożenie zdrowia dziecka w końcowej fazie porodu, zagrażające pęknięcie krocza, ostry kąt podłonowy, operacja kleszczowa, pomoc ręczna, ułożenie odgięciowe główki, poród naturalny dużego płodu – powyżej 4 kg, stan zagrożenia życia matki przy dużej wadzie oczu lub wadzie serca.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE
Personel medyczny szpitala zwraca szczególną uwagę na bliski kontakt matki z dzieckiem od pierwszych godzin po porodzie. Pacjentki po porodzie przebywają wraz z noworodkami w salach dwu- i trzyosobowych. Pacjentki po cesarskim cięciu trafiają na Salę Pooperacyjną, wyposażoną w aparaturę monitorującą. Za szklanymi drzwiami znajduje się punkt pielęgniarski, skąd położna ma możliwość sprawowania stałego nadzoru nad pacjentkami. Szpital nie zapewnia wyprawki dla dziecka, wymagane jest skompletowanie własnej wyprawki i dostarczenie ubranek dla noworodka do wypisu.

Opieka i wsparcie specjalistów:
Bezpośrednio sąsiedztwo i bliska współpraca Kliniki Położnictwa z Oddziałem Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka sprawia, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia nowonarodzonego dziecka możliwa jest błyskawiczna reakcja ze strony doświadczonego zespołu neonatologów, co znacznie zwiększa szansę na szczęśliwe zakończenie porodu. Daje to rodzącym dodatkowy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Opieką na oddziale obejmuje się wszystkie wymagające tego noworodki urodzone w szpitalu oraz dzieci transportowane tutaj z regionu, np. z powodu skrajnego wcześniactwa, z masą ciała poniżej 1000 g, z wadami wrodzonymi lub niewydolnością oddechową itp. Oddział dysponuje neonatologiczną karetką N. Oddział Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka ma szerokie możliwości terapeutyczne: dysponuje aparaturą do wentylacji oscylacyjnej, wentylacji tlenkiem azotu, a także szerokie możliwości diagnostyczne: ultrasonografia z Dopplerem, echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Mali pacjenci Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka są konsultowani przez lekarzy okulistów z możliwością przeprowadzenia krioterapii, która jest jedną z metod leczenia retinopatii, czyli uszkodzenia siatkówki, często spotykanego u wcześniaków. Jeszcze w okresie hospitalizacji rozpoczyna się tutaj rehabilitację pacjentów i jednocześnie uczy rodziców, jak kontynuować ćwiczenia po wypisie do domu.

Doradca laktacyjny:
Personel medyczny przywiązuje ogromną rolę do naturalnego karmienia piersią. W trosce o należytą realizację programu karmienia piersią zatrudniona jest instruktorka laktacyjna, mgr psychologii. Każda młoda mama może skorzystać również z pomocy pielęgniarki laktacyjnej, która pomoże przystawiać dziecko do piersi w czasie pierwszych prób karmienia. Przy szpitalu znajduje się Poradnia Laktacyjna, w której można uzyskać poradę w razie problemów z karmieniem po wyjściu ze szpitala. Poradnia Laktacyjna – porady udzielane są w niej bezpłatnie.

Psycholog:
Wszystkie pacjentki w razie konieczności objęte są opieką psychoterapeuty. Psycholog kliniczny zajmuje się poradami przy problemach kobiet w okresie połogu, w baby-bluesie i w razie kłopotów z karmieniem.

Przybliżony czas pobytu:

- po porodzie naturalnym – 2 doby,
- po nacięciu krocza – 2-3 doby,
- po cesarskim cięciu – do 4 dób.

Odwiedziny:
Pacjentki na oddziale położniczym mogą być odwiedzane codziennie, o każdej porze – preferowane są jednak popołudniowe godziny odwiedzin. W niedziele i święta preferowane godziny odwiedzin: 13.00. – 18.00. W zależności od stanu zdrowia pacjentki oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej odwiedziny mogą być ograniczane lub w uzasadnionych przypadkach, np. potrzeba towarzyszenia przez osobę bliską, za pisemną zgodą kierownika Kliniki lub ordynatora Oddziału odbywać się bez ograniczeń lub w innych godzinach. Przy szpitalu jest parking płatny. Opłaty za parkowanie obowiązują siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę: 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.

Wyżywienie:

Szpital gwarantuje bezpłatne wyżywienie, zagwarantowane są też sztućce, można tylko zabrać kubek na picie.

WAŻNE TELEFONY
- Centrala – (52) 365 57 99
- Izba Przyjęć – (52) 371 26 35
- Położnicza Izba Przyjęć – (52) 365 52 14
- Ginekologiczna Izba Przyjęć – (52) 365 52 11
- Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – (52) 365 55 26
- Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – (52) 365 55 68
- Intensywna Terapia Noworodka – (52) 365 57 62
- Położnictwo i Patologia Ciąży (położne) – (52) 365 52 04
- Położnictwo i Patologia Ciąży (położna koordynująca) – (52) 365 52 44
- Położnictwo i Patologia Ciąży (położna oddziałowa) – (52) 365 54 99
- Położnictwo i Patologia Ciąży (pokój socjalny) – (52) 365 55 04
- Położnictwo i Patologia Ciąży (sekretariat) – (52) 365 52 42 lub (52) 365 52 36
- Położnictwo i Patologia Ciąży (lekarze) – (52) 365 52 35
- Położnictwo i Patologia Ciąży (sala operacyjna cięć cesarskich) – (52) 365 54 97
- Trakt Porodowy – (52) 365 54 98
- Ginekologia i Ginekologia Onkologiczna (położne) – (52) 365 52 21
- Gabinet USG – (52) 365 52 43
- Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę – (52) 365 54 74
- Poradnia Cytologii i Kolposkopii – (52) 365 53 67
- Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu – (52) 365 57 63
- Poradnia Diagnostyki i Terapii Wad Płodu – (52) 365 52 41
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – (52) 365 53 61
- Poradnia Laktacyjna – (52) 365 53 84
- Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży – (52) 365 56 44
- Poradnia Patologii Ciąży – (52) 365 56 44
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej – (52) 365 56 44
- Poradnia Patologii Noworodka – (52) 365 53 88
- Apteka Szpitalna – (52) 365 54 46

Położenie na mapie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Opinie o usłudze Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

5 gwiazdek
1 głos
4 gwiazdki
2 głosy
3 gwiazdki
0 głosów
2 gwiazdki
1 głos
1 gwiazdka
0 głosów

Średnia ocen:

4/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~Gosia_d.
4/5

Rodziłam w Bizielu moją dwójkę. Ogólnie ostatnio, tj. w przeciągu kilku lat nastąpiła poprawa i zachowania personelu oraz ogólnie warunków. Kiedyś szpital nie miał dobrej renomy, teraz od kilku lat radzi sobie coraz lepiej. Sale normalne, trochę mogłyby być nieco większe, ale nie narzekam. Pielęgniarki i bardzo pomocne w pierwszych chwilach. Myśmy wyszły po 2 dniach, bo miałam naturalny poród. Ogólnie jestem zadowolona.

~gggg
2/5

Rodziłam na Biziela prawie 2 lata temu i nie życzę Żadnej z Rodzących abo trafiły na ten sam skład personelu co ja. Tylko pediatrzy i salowe to ludzie z sercami na dłoniach. Zawsze znajdzie się jakaś czarna owca, która popsuje opinie całości :( Na szczęście z relacji, koleżanek, które rodziły całkiem niedawno Jest Poprawa, chyba Musze to sprawdzić :)

~mwsoch
4/5

Witam!W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela przebywałm kilku krotnie.9lat temu na patologii wczesnej ciąży,następnie patologi póżnej ciąży jak i na sali połogowej.Rok temu miałam znów okazję wrócić na oddział patologii ciąży.W obydwu przypadkach nie spotkało mnię nic przykrego ze strony personelu.Jak pisała poprzedniczka wiele się zmieniło w szpitalach

~vsv
5/5

przed porodem naczytałam się różnych opinii na temat szpitala im.Biziela i odczucia miałam mieszane,ale teraz rok po porodzie z czystym sumieniem POLECAM ten szpital . Naprawdę duża pomoc,wyrozumiałość i zrozumienie personelu i co najważniejsze dobra opieka specjalistyczna. Leżałam tam około 2 tygodni najpierw na patologii ciąży i nie było najgorzej i nawet poród wspominam miło:)

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze