Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie

Opis usługi Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie

PRO-FAMILIA jest prywatnym szpitalem o profilu ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym. Cechą wyróżniającą go spośród innych ośrodków medycznych jest przytulna i przyjazna atmosfera, dzięki której młode mamy oraz ich dzieci będą się czuły jak w domu. Kadrę medyczną tworzą najlepsi w regionie rzeszowskim specjaliści, co w połączeniu z nowoczesnym, światowej klasy sprzętem zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Łącznie w szpitalu pracuje około 30 lekarzy oraz 70 pielęgniarek i położnych. Szpital działa w nowo wybudowanym obiekcie, spełniającym wszelkie światowe standardy oraz zapewniającym pacjentkom i ich rodzinom komfortowe warunki pobytu. W skład szpitala wchodzą: Oddział Neonatologii, Oddział Położnictwa, Zunifikowany Oddział Ginekologii, Urologii i Chirurgii oraz nowoczesna Pracowania Diagnostyki Obrazowej. W szpitalu można wykonać USG ciąży. Oprócz położnictwa i opieki nad noworodkiem, w szpitalu wykonywane są operacje ginekologiczne, a w przyszłości – urologiczne i jednego dnia. Integralną część szpitala stanowi również Przychodnia. Od 2011 roku przy Szpitalu PRO-FAMILIA działa Szkoła Rodzenia. Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie posiada certyfikat akredytacyjny wydany przez Centrum Monitoringu Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa o numerze 2011/31. Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA spełnia też kryteria wymagane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu i uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Procedura przyjęcia do szpitala do porodu
Przychodząc do porodu do Szpitala PRO-FAMILIA, należy zgłosić się bezpośrednio na Izbę Przyjęć. Tam położna zbiera wywiad, wykonuje zapis KTG i prosi o konsultację lekarza dyżurnego. Jeżeli rozpoczęła się akcja porodowa, pacjentka jest zaprowadzana przez położną na Salę Porodową. Mąż i pozostali członkowie rodziny są proszeni o poczekanie w poczekalni na Izbie Przyjęć. Dopiero gdy zakończy się procedura przyjęcia na Sali Porodowej, zostanie założone wkłucie dożylne, zlecone badania dodatkowe i ustalony indywidualny plan opieki – mąż lub inny członek rodziny zostanie zaproszony do osobistego towarzyszenia rodzącej. Jeżeli badania na Izbie Przyjęć nie potwierdzą początku porodu i jednocześnie wykluczone zostaną ewentualne zagrożenia dla przyszłej matki lub dziecka – nie ma konieczności pozostawania w szpitalu. Lekarz dyżurny udzieli niezbędnych informacji i ustali harmonogram kolejnych badań kontrolnych.

Przychodnia PRO-FAMILIA
Przychodnia dysponuje dziesięcioma gabinetami lekarskimi. Szpital posiada trzy pracownie USG – ogólną i dwie położniczo-ginekologiczne, a także ambulatorium położnicze. W przychodni funkcjonuje pracownia USG, w której wykonywane są unikalne badania położnicze: 3D/4D oraz echokardiografia płodowa. Otrzymuje się tutaj fachową pomoc w zakresie ginekologii, położnictwa, urologii i neonatologii. Kompleksowe poradnictwo ginekologiczno-położnicze obejmuje okres przedkoncepcyjny, ciążę, połóg i okres po jego zakończeniu. Na terenie przychodni istnieje również możliwość wykonania badania kardiotokograficznego (KTG). Przychodnia realizuje ponadto dotychczas niedostępne na Podkarpaciu badania prenatalne. W zakresie działalności przychodni znajduje się również Szkoła Rodzenia oraz poradnie: Poradnia Laktacyjna, Poradnia Anestezjologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Pediatryczna, Poradnia Psychologiczna. Godziny pracy Przychodni Przyszpitalnej: poniedziałek-piątek od 9.00. do 21.00., soboty od 10.00. do 13.00.

Cennik Przychodni
- porada ginekologiczno-położnicza – 150 zł
- porada neonatologiczna – 80 zł
- porada psychologiczna – 80 zł
- porada dietetyczna – 120 zł
- prolongata leku – 30 zł

Cennik badań USG
- USG jamy brzusznej – 70 zł
- USG piersi – 90 zł
- USG I trymestru (NT) – 150 zł
- USG II trymestru (połówkowe) – 250 zł
- USG II trymestru (połówkowe) ciąży bliźniaczej – 300 zł
- echo serca płodu – 300 zł
- monitorowanie cyklu – 60 zł
- USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt – 80 zł
- USG jamy brzusznej noworodków, niemowląt i dzieci młodszych – 80 zł
- USG (echo) serca noworodków i niemowląt – 100 zł
- USG skryningowe noworodków i niemowląt (mózg + nerki + echo serca) – 150 zł

Lista rzeczy potrzebnych przy porodzie
Dokumentacja dla mamy:
- karta przebiegu ciąży,
- wynik WR (lub jego odpowiednik) i Hbs-Ag,
- oryginał grupy krwi,
- wynik posiewu z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (tzw. GBS),
- aktualny dowód ubezpieczenia,
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu (jeżeli są),
- APTT, PT(INR), Fibrynogen - tylko pacjentki do znieczulenia zewnątrzoponowego,
- jeżeli współistnieją inne choroby, konieczne będzie zaświadczenie od lekarzy prowadzących z zaleceniami co do przebiegu porodu,
- w przypadku porodu po terminie wszystkie wyniki USG.

Wyprawka dla mamy:
- trzy koszule – jedna do porodu, dwie wygodne do karmienia,
- klapki pod natrysk,
- majtki jednorazowe (siatka lub włóknina),
- płyny do picia (woda niegazowana lub napoje wieloelektrolitowe),
- pomadka wazelinowa do ust,
- mgiełka do nawilżania twarzy,
- szare mydło,
- przybory toaletowe.

Rzeczy dla ojca chcącego uczestniczyć w porodzie:
- jednorazowa odzież na zmianę,
- klapki lub inne obuwie zmienne na Trakt Porodowy,
- coś do picia,
- coś do jedzenia,
- może być aparat fotograficzny lub telefon komórkowy,
- chęci do czynnego uczestniczenia w porodzie.

Wyprawka dla dziecka:
- chusteczki nawilżone,
- krem do pielęgnacji pupy (Alantan, Linomag lub inny),
- mogą być swoje ubranka i swoje pieluszki.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- Trakt Porodowy tworzą cztery sale porodowe, w tym jedna przystosowana do porodu w wodzie,
- trzy jednoosobowe sale porodowe z indywidualnymi łazienkami (toaleta + kabina prysznicowa),
- wszystkie pokoje dla pacjentek rodzących mają łazienki ze standardowym wyposażeniem,
- wszystkie łazienki wyposażone w alarmy przywoławcze,
- sala operacyjna do cięć cesarskich,
- sala pooperacyjna z dwoma stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego,
- dwie sale oczekiwań,
- nowoczesne wyposażenie sali porodowej, sale wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami, dają pacjentkom możliwość wyboru najwygodniejszej dla siebie pozycji porodowej,
- dodatkowe wyposażenie: worki sako, drabinki, piłki porodowe, umożliwiające poród aktywny,
- nowoczesne i wygodne łóżko porodowe oraz dodatkowo przy ciężarnej są aparaty monitorujące czynność serca płodu – KTG,
- nad bezpieczeństwem rodzących pacjentek czuwa przez całą dobę dwóch doświadczonych lekarzy położników, położna oraz anestezjolog (jeśli poród przebiega w znieczuleniu zewnątrzoponowym),
- możliwość przebywania jednej osoby towarzyszącej na sali porodowej,
- każda pacjentka ma możliwość indywidualnej opieki położnej, ustalenia cenowe prowadzone indywidualnie,
- możliwość odbycia porodu rodzinnego w każdej z sal porodowych,
- nacięcie krocza wykonywane tylko ze wskazań medycznych.

WARUNKI NA SALI POŁOŻNICZEJ
- 25 łóżek szpitalnych w przestronnych jedno- i dwuosobowych pokojach dla matek i dzieci,
- 11 sal dwuosobowych, wszystkie posiadają łazienki ze standardowym wyposażeniem (toaleta i prysznic),
- wystrój i umeblowanie bardziej przypomina warunki domowe niż szpitalne,
- każdy pokój posiada funkcjonalny kącik do pielęgnacji i kąpieli noworodka oraz osobną łazienkę,
- w każdy pokoju jest system rooming-in, to znaczy mama całą dobę przebywa ze swoim nowonarodzonym dzieckiem,
- brak możliwości pozostania na sali bliskiej osoby na dłuższy czas, wyłącznie wizyty w godzinach odwiedzin,
- dwa gabinety zabiegowe – septyczny i aseptyczny,
- nie ma możliwości opłacenia indywidualnej opieki poporodowej.

ZNIECZULENIE
- znieczulenia ogólne i regionalne,
- wszystkie rodzaje znieczuleń do porodu bezpłatnie,
- znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu (Epidural) poprzedzone konsultacją anestezjologiczną – bezpłatnie, pacjentki zainteresowane porodem w znieczuleniu zachęca się do konsultacji w ostatnim miesiącu ciąży, na którą umówić się można w Recepcji Szpitala – tel. (17) 773 57 00.

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU
- poród siłami natury – dla pacjentek ubezpieczonych w NFZ nieodpłatny,
- poród rodzinny – dla pacjentek ubezpieczonych w NFZ nieodpłatny,
- cesarskie cięcie – dla pacjentek ubezpieczonych w NFZ nieodpłatny,
- poród w wodzie – dla pacjentek ubezpieczonych w NFZ nieodpłatny,
- Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA posiada kontrakt z NFZ w zakresie refundacji kosztów porodu, patologii ciąży, oddziału neonatologicznego, operacji ginekologicznych, planowych operacji chirurgicznych, urologicznych i okulistycznych oraz wybranych poradni specjalistycznych,
- dla pacjentek nieubezpieczonych koszt porodu fizjologicznego lub zakończonego cesarskim cięciem wynosi 4500 zł.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE

Kobieta po porodzie przebywa na jednej sali z dzieckiem. Wizyty neonatologiczne odbywają się w obecności rodziców. Mali pacjenci są poddawani badaniom: echo serca, badanie stawów biodrowych, ocena ultrasonograficzna układów. W strukturze Oddziału Neonatologicznego znajduje się: odcinek matek ze zdrowymi dziećmi, zorganizowany w warunkach wysokiego standardu hotelowego, odcinek intensywnej opieki neonatologicznej dla noworodków urodzonych w szpitalu, odcinek intensywnej opieki neonatologicznej dla noworodków przyjmowanych z innych szpitali województwa podkarpackiego i zespół wyjazdowy – ambulans neonatologiczny typu RN (reanimacyjny noworodkowy), wykonujący transporty i konsultacje noworodków z różnymi problemami zdrowotnymi ze wszystkich oddziałów neonatologicznych szpitali województwa podkarpackiego. Ambulans ten jest doposażony m.in. w podnośnik hydropneumatyczny, na którym znajduje się stanowisko do intensywnej terapii noworodka z pełnym wyposażeniem (cieplarka, monitor, sekcja pomp, respirator, system nCPAP). Jest to najnowszy z aktualnie dostępnych zestawów do transportu noworodków w stanie zagrożenia życia.

Opieka i wsparcie specjalistów:
Opieka lekarska jest na bardzo wysokim poziomie. Personel medyczny świadczy pomoc przez cały czas i na każde wezwanie. Oddział Neonatologii w Szpitalu PRO-FAMILIA posiada kwalifikacje III-go poziomu referencyjnego, co oznacza, że jest to najwyżej wyspecjalizowana placówka medyczna. Oddział Neonatologii dysponuje siedmioma stanowiskami intensywnej opieki neonatologicznej i siedmioma stanowiskami opieki neonatologicznej pośredniej, dlatego w razie jakichkolwiek komplikacji z dzieckiem nie trzeba przewozić go do innych placówek. Tylko w razie bardzo poważnych problemów, np. wady serca, i braku miejsc dzieci przewożone są do innych specjalistycznych placówek na terenie województwa podkarpackiego. Szpital PRO-FAMILIA posiada wyprodukowaną na indywidualne zamówienie specjalistyczną karetkę neonatologiczną, przystosowaną do przewozu noworodków z zagrożeniem życia. W karetce znajduje się najnowocześniejszy sprzęt do podtrzymania i ratowania życia. Karetkę „N”obsługuje zespół dziewięciu specjalistów neonatologów i doświadczone położne noworodkowe. Karetka pełni całodobowy dyżur. Oddział Neonatologiczny Szpitala PRO-FAMILIA w Rzeszowie zabezpiecza potrzeby własne i przyjmuje małych pacjentów z zewnątrz. Szpital posiada również oddział intensywnej opieki medycznej dla noworodków, z inkubatorami, lampami do fototerapii, pulsykometrami itp. Sprzęt i aparatura specjalistyczna: karetka do transportu noworodków, trzy respiratory neonatologiczne model Avea, dwa respiratory neonatologiczne model Leoni Plus, trzy inkubatory hybrydowe, cztery inkubatory otwarte, aparat do oznaczania parametrów krytycznych, cztery defibrylatory, 57 pomp infuzyjnych, pięć kardiotokografów, osiem ultrasonografów (w tym ultrasonograf do diagnostyki noworodka z bagatym oprogramowaniem, umożliwiającym diagnozowanie wad rozwojowych), przyłóżkowy aparat RTG. Szpital na OIOM-ie neonatologicznym posiada komorę laminarną do przygotowywania żywienia pozajelitowego noworodków.

Doradca laktacyjny:
Każda młoda mama w razie problemów z karmieniem dziecka może skorzystać z pomocy położnej laktacyjnej w szpitalu. Przy szpitalu działa Poradnia Laktacyjna. Możliwa konsultacja w Poradni Laktacyjnej w godzinach popołudniowych i w domu pacjentki. Konsultacje są odpłatne. Konsultacja w poradni – 80 zł, a wizyta domowa – 100 zł.

Psycholog:
W szpitalu każda rodzina objęta jest wsparciem psychologa. Psycholog od pierwszych chwil po porodzie opiekuje się każdą rodziną. Wspiera i towarzyszy rodzicom w pierwszym kontakcie z dzieckiem/dziećmi, uświadamia, co jest ważne dla ich dziecka/dzieci w tworzeniu z nimi więzi emocjonalnej. Motywuje i wspiera kobietę-mamę w rekonwalescencji i macierzyństwie, a także zaznacza ważność ojca w życiu dziecka. W przypadku zabiegów ginekologicznych psycholog wspiera pacjentkę i jej rodzinę. Istnieje także możliwość przedłużenia kontaktu z tym samym psychologiem po zakończonej hospitalizacji w Przychodni Przyszpitalnej. Przyszpitalna Poradnia Psychologiczna jest czynna: wtorek 13.00. – 18.00., piątek 12.00. – 14.00.

Rehabilitant:
W Przychodni PRO-FAMILIA działa Gabinet Terapii i Rehabilitacji, w ramach którego prowadzone są zabiegi i ćwiczenia redukujące skutki m.in. nieprawidłowego napięcia mięśniowego, w tym: masaże, kinezyterapia, pozycje ułożeniowe, stymulacja według integracji sensorycznej, a także doradztwo dla rodziców w zakresie rehabilitacji poszpitalnej dziecka – dieta sensomotoryczna, pozycje ułożeniowe, ćwiczenia przyspieszające rozwój motoryczny dziecka. Oferowane są masaże rozluźniające – usługa zarówno dla przyszłych mam, jak i pozostałych pacjentów przychodni, a także indywidualne ćwiczenia dla kobiet w ciąży – ćwiczenia wzmacniają i rozciągają mięśnie, które będą używane podczas porodu. Pierwsza wizyta diagnostyczna – 80 zł, terapia manualna – 70 zł, rehabilitacja ruchowa – 60 zł. Dla kobiet po cesarskim cięciu jest dostępna usługa: masaż blizny po cięciu cesarskim, który ma zapobiegać zrostom, zmiękczać i rozjaśniać kolor blizny. Masaż blizny można wykonać po upływie sześciu tygodni od cięcia cesarskiego.

Dietetyk:
Porada dietetyka kosztuje jednorazowo 120 zł. Zakres pomocy: przygotowanie żywieniowe do ciąży, pomoc w szybkim powrocie do wagi po porodzie, terapia nadwagi, pomoc w niedowadze, ustalanie racjonalnej diety dla matki karmiącej piersią.

Przybliżony czas pobytu:
- po porodzie naturalnym – 2 doby,
- po cesarskim cięciu – 3-4 doby, w zależności od stanu zdrowia pacjentki.

Odwiedziny:
Pacjentki mogą odwiedzać osoby bliskie codziennie w godzinach: 6.00. – 22.00. Zaleca się, by do pacjentki w jednym czasie przychodziła w odwiedziny tylko jedna osoba, ze względu na przestrzeganie spokoju i komfortu pobytu w szpitalu innych pacjentek. Nie są wpuszczane osoby przeziębione, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo noworodków.

Wyżywienie:

Pacjentkom szpital gwarantuje trzy posiłki w ciągu dnia, nie trzeba zabierać ze sobą własnych sztućców. Często zdarza się, że pacjenci i ich rodziny spędzają na terenie szpitala długie godziny w oczekiwaniu na szczęśliwe rozwiązanie. Aby wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom, na jego terenie, tuż obok Recepcji otwarto Kawiarnię i Restaurację PRO-FAMILIA. Kawiarnia serwuje aromatyczną kawę wraz z pysznymi słodkościami, a restauracja – smaczne i zdrowe posiłki.

WAŻNE TELEFONY
- Infolinia-Sekretariat – (17) 773 57 40
- Izba Przyjęć – (17) 773 57 03
- Rejestracja Główna – (17) 773 57 00, (17) 773 57 01, (17) 773 57 02
- Sekretariat medyczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – (17) 773 57 62
- Sekretariat medyczny Oddziału Neonatologicznego – (17) 773 57 69
- Rejestracja Przychodni PRO-FAMILIA – (17) 773 57 00 (nowy szpital), (17) 717 50 48 (ul. Podpromie 8/1A)
- Gabinet Lekarza Rodzinnego – (17) 773 57 21 lub 782 926 888
- Poradnia Laktacyjna – (17) 773 57 00 lub wew. 700, 664 156 366, 695 690 692
- Poradnia Psychologiczna – (17) 773 57 00 lub wew. 701, 702
- Poradnia Anestezjologiczna – (17) 773 57 00
- Gabinet Terapii i Rehabilitacji – (17) 773 57 00 lub 693 069 789
- Dietetyk – 510 187 033
- Laboratorium ALAB – (17) 773 58 97
- Karetka „N” – (17) 773 58 99

Położenie na mapie Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie

Opinie o usłudze Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie

5 gwiazdek
16 głosów
4 gwiazdki
5 głosów
3 gwiazdki
0 głosów
2 gwiazdki
5 głosów
1 gwiazdka
4 głosy

Średnia ocen:

4/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~opalkasa
4/5

Wcześniej rodziłam w normalnym szpitalu i byłam zniesmaczona zachowaniem personelu, który przychodził do tej pracy, jak za karę. Rozumiem, ze jest to ciężka praca, ale dla kobiety, która rodzi pierwszy raz uzraz pozostaje...więc następny poród odbyłam w profamilii i jestem bardzo zadowolana, rodziłam siłami natury w ludzkich warunkach bez zbędnych komentarzy i min. Pród był prowadzony normalnie, spokojnie, bez nerów i złosci.

~opalkasa
4/5

Wcześniej rodziłam w normalnym szpitalu i byłam zniesmaczona zachowaniem personelu, który przychodził do tej pracy, jak za karę. Rozumiem, ze jest to ciężka praca, ale dla kobiety, która rodzi pierwszy raz uzraz pozostaje...więc następny poród odbyłam w profamilii i jestem bardzo zadowolana, rodziłam siłami natury w ludzkich warunkach bez zbędnych komentarzy i min. Pród był prowadzony normalnie, spokojnie, bez nerów i złosci.

~rorittta
5/5

Rodziłam w tym szpitalu i jestem bardzo zadowolona. Świetne warunki pobytowe, naprawdę wysoki komfort. Personel bardzo miły, chętny do pomocy, można było na nich liczyć w każdej chwili. Rodziłam siłami natury, pród był prowadzony spokojnie, tak jak chciałam i co ważne, bez nacięcia krocza. Oboje z mężem jesteśmy bardzo zadowoleni.

~rorittta
5/5

Rodziłam w tym szpitalu i jestem bardzo zadowolona. Świetne warunki pobytowe, naprawdę wysoki komfort. Personel bardzo miły, chętny do pomocy, można było na nich liczyć w każdej chwili. Rodziłam siłami natury, pród był prowadzony spokojnie, tak jak chciałam i co ważne, bez nacięcia krocza. Oboje z mężem jesteśmy bardzo zadowoleni.

~Niutka
5/5

Komfortowe warunki sali porodowej - duża indywidualna sala z łazienką. Trzyosobowa sala poporodowa również z łazienką. Bezpłatny dostęp do wszystkich niezbędnych artykułów higienicznych, ubranek i mleka dla dziecka. Przyjazny personel, częste odwiedziny położnych, ekspertki od laktacji, psycholog, lekarzy. Pobyt wspominam mile. Cieszę się, że wybrałam Pro-Familię. Polecam wszystkim przyszłym mamom!

~Niutka
5/5

Komfortowe warunki sali porodowej - duża indywidualna sala z łazienką. Trzyosobowa sala poporodowa również z łazienką. Bezpłatny dostęp do wszystkich niezbędnych artykułów higienicznych, ubranek i mleka dla dziecka. Przyjazny personel, częste odwiedziny położnych, ekspertki od laktacji, psycholog, lekarzy. Pobyt wspominam mile. Cieszę się, że wybrałam Pro-Familię. Polecam wszystkim przyszłym mamom!

~ania_2-0
5/5

Super,że taki szpital powstał na Podkarpaciu. Warunki wręcz hotelowe. Podczas pierwszej wizyty szpital zrobił na mnie ogromne wrażenie. Człowiek ma tam nieporównywalnie wyższy komfort psychiczny w porównaniu do państwowych szpitali. Pracują tam bardzo dobrzy specjaliści. Ceny świadczonych usług wysokie- ale za jakość się płaci.

~
5/5

Super,że taki szpital powstał na Podkarpaciu. Warunki wręcz hotelowe. Podczas pierwszej wizyty szpital zrobił na mnie ogromne wrażenie. Człowiek ma tam nieporównywalnie wyższy komfort psychiczny w porównaniu do państwowych szpitali. Pracują tam bardzo dobrzy specjaliści. Ceny świadczonych usług wysokie- ale za jakość się płaci.

~Zszokowana mama
1/5

A ja jestem bardzo, ale to bardzo nie zadowolona.
Wyposażenie i wystrój szpitala to jak dla mnie po moich przejściach w tym szpitalu, mały plus. Najważniejsze jest zdrowie i życie dziecka!
Gdy ciąża przebiega prawidłowo wszystko jest ładnie i pięknie. Kiedy pojawiły się komplikacje to odesłano mnie gdzie indziej. Jeden z lekarzy jedząc w tym samym czasie robiąc USG... powiedział, żebym usunęła ciąże. Po prostu masakra! Dobrze, że jeszcze nie urodziłam i miałam okazje zmienić szpital i lekarza!!! NIE POLECAM TEGO SZPITALA.

~Zszokowana mama
1/5

A ja jestem bardzo, ale to bardzo nie zadowolona.
Wyposażenie i wystrój szpitala to jak dla mnie po moich przejściach w tym szpitalu, mały plus. Najważniejsze jest zdrowie i życie dziecka!
Gdy ciąża przebiega prawidłowo wszystko jest ładnie i pięknie. Kiedy pojawiły się komplikacje to odesłano mnie gdzie indziej. Jeden z lekarzy jedząc w tym samym czasie robiąc USG... powiedział, żebym usunęła ciąże. Po prostu masakra! Dobrze, że jeszcze nie urodziłam i miałam okazje zmienić szpital i lekarza!!! NIE POLECAM TEGO SZPITALA.

~
2/5

nie jest to taki szpital jak go reklamują może i mają złote klamki i pięknie się uśmiechają ale lekarz to lekarz jeśli ktoś miał do czynienia podczas jakichś komplikacji to wie o czym mówię co trzeba zrobić aby wami się zajęli

~brzuchatka
2/5

Rodzilam w tym szpitalu. Przy porodzie zdecydowałam sie na znieczulenie, jednak w papierach napisałam ze mam wadę kręgosłupa. Niestety okazało się, że papierów raczej nikt nie czytał gdyż kłuli mnie w kręgosłup chyba z 10 razy.. Siniaki przez dwa tygodnie na prawie 20 cm. Mało tego, poród skończył mi się cesarką gdzie dalej próbowali sie wkluć po czym niestety cięli mnie "na żywca".. Reszty nie pamiętam bo stracilam przytomność. Do tej pory żałuję, że nie złożyłam żadnej skargi na Panią anestezjolog. Oprócz tego opieka ok. Ale następnego dziecka napewno tam nie urodzę.

~Kasia1212
5/5

Super !!!! Bardzo fajna opieka położnych, miła atmosfera. Polecam bardzo ten szpital ;)

~gość33
2/5

Właśnie wróciłam z usg 3d ciazy liczyłam na trochę więcej za te pieniądze, co prawda najważniejsze zdrowie dziecka ale chciałabym mieć jakąś pamiątkę a tu stary sprzęt z którego tylko lekarz coś wie, drukarka zepsuta wiec kolorowych zdjęć nie dostałam o filmie też mogłam zapomnieć.Dostalam kilka czarno białych zdjęć z których zwykły laik nic nie wie, a pan doktor powiedział tylko ze to złośliwość rzeczy martwych, powinni informować pacjentki o takim stanie rzeczy przed zapłaceniem 250 zł a nie w trakcie badania, gdybym o tym wiedziała poszła bym gdzieś indziej, nie polecam.

~kkkk
2/5

Rodziłam w tym szpitalu w styczniu 2015 roku w tym szpitalu i wszytko by było oki gdyby nie pani doktor która mnie szyła po nacięciu krocza. teraz jest przede mną perspektywa kolejnego cięcia by poprawić to co spartoliła. Od mojej ginekolog się dowiedziałam że właśnie profamilia słynie z tego że pacjentki mają źle zszyte krocze. Oki jeśli chodzi o warunki to zasługują na piątkę z plusem, ale co po niektórzy lekarze pozostawiają wiele do życzenia

~serduszko1
5/5

Urodziłam swoją córeczkę w sierpniu tego roku w szpitalu Profamilia. Pobyt w szpitalu oraz sam poród wspominam bardzo dobrze pomijając fakt, że nie otrzymałam znieczulenia o które prosiłam ( zbyt wiele pacjentek a tylko jeden anestezjolog). Chciałabym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po porodzie byłam wyczerpana i potrzebowałam ciszy i spokoju niestety odgłos głośnych rozmów osób odwiedzających przeprowadzanych telefonicznie pod drzwiami sali były wyjątkowo uciążliwe dlatego twierdzę, że na oddziale powinien obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez osoby odwiedzające.

~MXM
4/5

W tym szpitalu zrobiono mi cesarskie cięcie i przyszła na świat nasza kochana córeczka. Bardzo sie bałam całej operacji, pobytu w szpitalu bo nigdy nie miałam nic wspólnego ze szpitalami. Okazało się że operacja przebiegła bez żadnych komlikacji, dzidziuś urodził się zdrowy a ja na 3 dzień pojechałam sobie do domku. Jedyna wada tego szpitala to taka że nie mają jakiejś noclegowni dla tatusiów, lub dla kogos bliskiego bo poza tym opieka, wygląd szpitala moim zdaniem bez zarzutu, dodam że jak leżałam na sali z innymi kobietami to takie same zdanie miały i ogólnie kogo bym nie spotkała to chwali ten szpital i nie rozumie skąd się biorą negatywne komentarze.

~wiolusia1985
5/5

Ja rodziłam pierwszy raz przez cesarskie cięcie i jestem bardzo zadowolona z opieki nademna i moim synkiem.Personel bardzo miły zarówno panie położne jak i lekarze.Jeśli miała bym rodzić jeszcze raz to tylko w Pro Famili.Bardzo polecam ten szpital.

~Gabryska
1/5

Chciałam urodzić w pro famili. Dziś przyszłam do rejestracji pani była tak arogancka i bezczelna podaje nazwisko zapisała mówię imię Gabriela pani do mnie Gabriel czy Gabriela ? To jest jeden przykład tylko. Poszłam na górę na badania arogancka obsługa wgl dla mnie fatalna sprawa nawet nie chce tam wracać na badania a co dopiero tam rodzić nie ma takiej opcji . Beznadzieja jeszcze wszystko drogie . Osobiście nie polecam !!!!! Personel masakra

kjab
5/5

Witam. Zamierzam rodzić w Profamilii w Rzeszowie. Czy to prawda że nie trzeba zabierac swoich ubranek i pieluch dla dziecka? To co w takim razie jest konieczne do wzięcia?

~anuta
4/5

Z ostatniego spotkania w PF - lista rzeczy , które trzeba zabrać ze sobą:
I dla mamy
1. karta przebiegu ciąży
2. dowód osobisty lub akt małżeństwa
3. wynik WR i Hbs-Ag
4. oryginał grupy krwi lub krew-karta wystawione na aktualne nazwisko
5.wynik posiewu z pochwy w kierunku paciorkowców gr B (GBS)
6. karty informacyjne ze szpitala( jeśli byłaś)
7. jeśli współistnieją inne choroby - zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami co do przebiegu porodu
8. wyniki usg - prenatalne, połówkowe
9. 3 koszule
10. ręcznik szlafrok
11.klapki do natrysku
12.majtki jednorazowe
13.płyny do picia woda niegazowana z dzióbkiem
14.balsam do ust
15.ładowarka do tel
16.przybory toaletowe
II dla dziecka
1. chusteczki nawilżone
2. krem do pielęgnacji pupy
3.mogą być swoje ubranka (położne preferują szpitalne)
III dla taty
1. klapki, 2. jednorazowy strój szpitalny(do kupienia na miejscu w aptece) 3. coś do jedzenia i coś do picia

~malinowaeklerka
5/5

To rzeczywiście najlepszy szpital w Rzeszowie. Rodziłam u nich i nigdy nie mogłabym sobie nawet wyobrazić lepszej opieki. Tu macie więcej informacji http://www.rzeszow.pro-familia.pl/oddzialy/ginekologia/ Naprawdę jeśli szukacie kliniki na poród, to nawet się nie zastanawiajcie i zarezerwujcie miejsce i termin w Pro Familii.

~malinowaeklerka
5/5

To rzeczywiście najlepszy szpital w Rzeszowie. Rodziłam u nich i nigdy nie mogłabym sobie nawet wyobrazić lepszej opieki. Tu macie więcej informacji http://www.rzeszow.pro-familia.pl/oddzialy/ginekologia/ Naprawdę jeśli szukacie kliniki na poród, to nawet się nie zastanawiajcie i zarezerwujcie miejsce i termin w Pro Familii.

~AAgataaa
1/5

Lekarz prowadzący (który pracuje w Pro-familii) skierował mnie tam z powodu skracającej się szyjki macicy w 28tc (pierwszy poród również w 28tc). Lekarz na izbie zbadał mnie pobieżnie i stwierdził, że szyjka jest długa i mam wracać do domu 2h jazdy samochodem. W końcu z łaski mnie przyjął. Na oddziale odmówiono mi USG dla zweryfikowania sytuacji, i nie było mowy o sterydach, które się podaje na rozwój płuc dziecka. Miałam nazajutrz wracać do domu. W nocy zgłosiłam ból brzucha i dało się zrobić badanie, które potwierdziło diagnozę mojego lekarza-strach pomyśleć, co by się stało gdybym dała się odesłać z kwitkiem. Dostałam sterydy i magnez dożylnie, jednak położne nie zwracały uwagi gdy zgłaszałam ból i opuchliznę ręki. Po wyjęciu wenflonu okazało się, że był źle wkłuty i "ups magnez poszedł pod skórę zamiast do żyły"(dłoń spuchła jak balon). Zastępca ordynatora śmiał się z mojego bólu brzucha, który zgłaszałam co dzień. Kiedy brzuch mi się obniżył usłyszałam, że to normalne w ciąży (w 28 tc?!? Serio?). Kiedy zemdlałam na oddziale usłyszałam, że improwizowałam. A wynik z nocnego badania, kiedy szyjka była krótka szybko "wyparował" z mojej dokumentacji. W tej ciąży miałam wiele problemów, Pro-familia to trzeci szpital, w którym leżałam i zdecydowanie najgorszy. Już wolę nasz mały lokalny szpital -nie ma fototapet na ścianach, ale jest opieka medyczna.

~Monika 0909
5/5

Czy można rodzić za darmo w tym szpitalu jeżeli nie chodzi sie tam do lekarza ?

~danze
4/5

Oczywiscie, że można. Wystarczy zwykłe skierowanie do szpitala :)

~przyszłamamaa
5/5

Mam pytanie, jaki jest koszt zamówienia indywidualnej położnej do porodu?

Damiano
2/5

Żona rodziła w tym szpitalu i jak sam oddział położniczy ok. za wyjątkiem Pani dr Jolanty która jest bardzo chamowata i zachowuje się jakby za karę tam pracowała, tak oddział neonatologii, dramat jeśli chodzi o lekarzy brak decyzyjności i specjalistów na których czeka się tygodniami i są z zewnątrz. Żona musiała po 6 dniach opuścić szpital a maluch że względu na brak kompetencji musiał pozostać dalej...
I gdzie tu w nazwie pro rodzina jeśli matkę karmiącą oddziela się od dziecka?
Dodam jeszcze że żona będąc po cesarskim cięciu sama w kapciach musiała odebrać wyniki badań gdyż placówka mieszcząca się obok szpitala dzwoniła bezpośrednio do żony że trzeba odebrać badania które defacto zlecał szpital , co i tak niczego jak się okazało nie przyspieszyło.
Ten szpital jedynie ratują Panie położne które z ogromnym poświęceniem wykonują swoją pracę, także tylko dzięki Nim te aż 2 gwiazdki

~Agnieszka Zygo
5/5

Polecam z całego serca. Świetna opieka i warunki. To nie szpital z Rycerskiej :) i polecam doktora Janeczko https://pro-familia.pl/pl/27-oddzialy/1824-oddzial-ginekologii-i-poloznictwa.html

~NAT.alt
5/5

Jestem zadowolona z obsługi szpitala. Zaczynając od opieki około porodowej Pani Bożena - położna będąca do samego końca przy porodzie, dająca wielkie wsparcie, Anioł nie kobieta! Pomimo  komplikacji przy porodzie potrafiła postawić do tzw. 'pionu'. Panie z pokoiku Adaptacyjnego zawsze chętne do pomocy, nie ma znaczenia czy była to godzina 12 w południe czy 4 nad ranem. Myślę że przy kolejnym porodzie również wróciłabym do tego szpitala.

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze