Szkoła Rodzenia „Cud Narodzin” w Gdańsku

Szkoła Rodzenia „Cud Narodzin” w Gdańsku

Szkołę prowadzą dwie doświadczone położne, pracujące w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku – mgr Katarzyna Juskowiak i Teresa Gajos. Obie panie są doświadczonymi położnymi i Międzynarodowymi Konsultantami Laktacyjnymi IBCLC. Porady laktacyjne udzielane są indywidualnie w domu zainteresowanym i potrzebującym pomocy pacjentkom.

Adres:

ul. Powstańców Warszawskich 1 lok. 2
80-152 Gdańsk
tel: 503 429 235