Szkoły rodzenia, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie