Szkoły rodzenia, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie