Produkty dla kobiet w ciąży i po ciąży, Dąbrówka (poczta Dopiewo), woj. wielkopolskie