Zarządzanie ryzykiem, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie