Szkolenia, kursy i warsztaty, Łomża, woj. podlaskie