Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Opis usługi Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym. Jest to jednostka o bogatych tradycjach, a jej renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy. Szpital Uniwersytecki jest położony w samym centrum Krakowa, co stanowi o jego szczególnym charakterze. Jest to kompleks wielobudynkowy, zajmujący powierzchnię prawie 19 ha, położony u zbiegu ulic Kopernika, Botanicznej, Śniadeckich i Grzegórzeckiej oraz przy ulicy Skawińskiej 8. Przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie działa Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii. Oddział ten ma najwyższy, bo trzeci, stopień referencyjności w trzystopniowej skali wyspecjalizowania placówek medycznych, dlatego w razie jakichkolwiek problemów z noworodkiem czy matką opieka i pomoc jest udzielana na miejscu – nie ma konieczności przewożenia pacjentów do innych placówek medycznych.

Oddział i Poradnia Patologii Ciąży
Pomoc w szpitalu znajdą z pewnością kobiety w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, innymi chorobami układu krążenia, konfliktem serologicznym, chorobami autoimmunologicznymi itd. Pacjentki mogą liczyć na badania prenatalne inwazyjne i nieinwazyjne, biochemiczne i biofizyczne. Szpital obejmuje badaniami panie w ciąży i w połogu. Ponieważ do oddziału należy Poradnia Patologii Ciąży, prowadzone są ciąże wysokiego ryzyka. Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od października ubiegłego roku dysponuje najnowszej generacji aparatem do wykonywania tzw. USG genetycznego. Diagnostyka prenatalna u kobiet z grup ryzyka jest wykonywana bezpłatnie, w oparciu o kontrakt z NFZ. Różnorodne tryby pracy aparatu pozwalają na precyzyjne określenie wewnątrzmacicznego stanu płodu w oparciu o profil biofizyczny. Większość lekarzy posiada międzynarodowe certyfikaty Fetal Medicine Foundation z zakresu diagnostyki wad płodów. W wysokospecjalistycznej Poradni Patologii Ciąży wykonywane są konsultacje niezbędne przy prowadzeniu ciąży wysokiego ryzyka zgodnie z programem opieki perinatalnej.

Struktura Kliniki Położnictwa i Perinatologii
Na Klinikę Położnictwa i Perinatologii, oprócz Oddziału Patologii Ciąży z Poradnią Przyszpitalną, składają się również: Oddział Położniczy i Perinatologii (63 łóżka, w tym dwa łóżka intensywnej terapii), Blok Porodowy, gabinet zabiegowy, Pracowania Ultrasonografii. Przy Klinice funkcjonuje Szkoła Rodzenia. Kurs jest płatny; opłata za kurs wynosząca 400 zł jest pobierana przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (płatne gotówką). Pacjentki przyjmowane do porodu w szpitalu powinny posiadać dowód osobisty, aktualną legitymację ubezpieczeniową, oryginalny wynik grupy krwi, oznaczenia HbS-Ag, przeciwciał anty-HCV, VDRL oraz wszystkie wyniki badań i konsultacji przeprowadzanych w czasie ciąży. Kobiety ciężarne powinny zabrać do szpitala rzeczy osobiste. Do porodu nie jest wymagane skierowanie – każda kobieta rodząca może zgłosić się bez wcześniejszego rezerwowania miejsca.

Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii 
Szpital ma również Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, na który składają się: Oddział Intensywnej Terapii Noworodka (26 inkubatorów), Oddział Noworodków (26 łóżeczek i 2 inkubatory), Oddział Patologii Noworodka (12 łóżeczek i 2 inkubatory) oraz Przykliniczna Poradnia Neonatologiczna. Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii jest ośrodkiem wiodącym w kraju w zakresie stosowania nieinwazyjnej wentylacji noworodków. Jako pierwszy w Polsce zastosował i ustalił zasady postępowania w zakresie wsparcia oddechowego od pierwszej minuty życia. W oddziale wypracowano metody leczenia sepsy u noworodków, które są stosowane w ponad 90% oddziałów w Polsce o najwyższym – III stopniu referencyjności. Aktualnie opracowuje się metody modyfikacji całkowitego żywienia pozajelitowego u najmniejszych pacjentów ważących po urodzeniu kilkaset gramów. Wizytówką oddziału podkreślającą jego możliwości diagnostyczno-terapeutyczne są urodzone w 2008 roku pięcioraczki świętokrzyskie, ważące po urodzeniu od 570 do 800 gramów, których stan zdrowia w chwili obecnej nie odbiega od norm dla rówieśników urodzonych z prawidłową masą ciała i w prawidłowym czasie trwania ciąży.

WARUNKI NA SALI PORODOWEJ
- pięć sal jednoosobowych, dostępnych nieodpłatnie,
- wszystkie sale porodowe mają własną łazienkę wyposażoną w toaletę, prysznic i umywalkę, łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych,
- dwie sale do porodów rodzinnych,
- wszystkie sale porodowe wyposażone w worki sako, piłki, drabinki, maty, krzesła porodowe oraz piłeczki do masażu pleców,
- nie ma możliwości odpłatnego umówienia położnej do porodu.

WARUNKI NA SALI POŁOŻNICZEJ
- w chwili obecnej oddział przechodzi modernizację, po zakończeniu remontu będzie dostępnych 13 sal poporodowych,
- sale położnicze po remoncie będą miały własne łazienki,
- sale położnicze jednoosobowe dostępne nieodpłatnie,
- osoba bliska może przebywać z pacjentką po porodzie przez dwie godziny na sali porodowej, bezpłatnie,
- system rooming-in, tzn. zdrowe dziecko cały czas przebywa z matką na sali położniczej, jeśli kobieta sobie tego życzy,
- nie ma możliwości opłacenia indywidualnej opieki po porodzie, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ każda pacjentka ma zapewnioną opiekę doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych położnych.

ZNIECZULENIE
- znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu zapewnione jest każdej pacjentce – jest ono całkowicie bezpłatne, mimo że NFZ nie refunduje takiego świadczenia, 
- dostępne jest bezpłatne znieczulenie gazem rozweselającym (podtlenek azotu + tlen). 

DOSTĘPNE RODZAJE PORODU
- poród naturalny – bezpłatnie, 
- poród naturalny w znieczuleniu – bezpłatnie, 
- poród na wesoło (przy pomocy tzw. gazu rozweselającego – Entonox) – bezpłatnie, 
- poród rodzinny – bezpłatny poród rodzinny zarówno dla porodu prawidłowego, jak i rozwiązania ciąży patologicznej (nie jest konieczne wcześniejsze zgłaszanie chęci odbycia porodu rodzinnego, wystarczy poinformować personel sali porodowej po przyjęciu do porodu),
- cesarskie cięcie ze wskazań medycznych – bezpłatnie.

INNE
- nacięcie krocza wykonuje się tylko ze wskazań medycznych, tzn. w celu ochrony dziecka, jak i tkanek kanału rodnego, nie stosuje się rutynowo nacięcia krocza.

POBYT W SZPITALU PO PORODZIE
Wyprawka dla dziecka jest zapewniana na czas pobytu w szpitalu. W dniu wypisu rodzice powinni przygotować maluchowi swoją wyprawkę. W szpitalu jest zespół położnych laktacyjnych, które uczą kobiety, jak prawidłowo przystawiać dziecko do piersi i pomagają w razie jakichkolwiek problemów z karmieniem. Pierwsze karmienie noworodka odbywa się tuż po porodzie (kontakt „skóra do skóry”).

Opieka i wsparcie specjalistów: 
Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem pacjentek i ich dzieci czuwa doświadczony zespół specjalistów i wysoko wykwalifikowanych położnych. Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii jest jedynym Oddziałem Klinicznym Szpitala Uniwersyteckiego, którego pacjenci nie są osobami dorosłymi. Jest jednostką referencyjną dla województwa małopolskiego, w której diagnozuje się i leczy większość pacjentów urodzonych z masą ciała poniżej 1000 gramów. Obecnie Oddziały Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie wyposażone są w największą w skali kraju liczbę zestawów do nieinwazyjnej wentylacji noworodków.

Psycholog:
Kobiety z baby-bluesem i innymi problemami natury psychicznej po porodzie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad psychologa.

Rehabilitant:
W Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest zatrudniona rehabilitantka, która pozostaje do dyspozycji wymagających fizjoterapii pacjentek.

Przybliżony czas pobytu:
- po porodzie bez komplikacji – 2 doby,
- po cesarskim cięciu – 3 doby,
- po nacięciu krocza – 2-3 doby.

Odwiedziny: 
Opłata za wjazd na teren szpitala wynosi 4 zł. Jeżeli pobyt na terenie szpitala przekracza jedną godzinę, przy wyjeździe jest pobierana opłata w wysokości 4 zł za każda kolejną rozpoczętą godzinę postoju. Odwiedziny odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy pacjentkach w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponuje się przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Praktycznie jednak szpital nie utrudnia pacjentkom wizyt z bliskimi. Odwiedziny są możliwe od rana do godziny 22.00. W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego. Jednorazowo pacjentkę nie powinna odwiedzać większa liczba osób jak dwie. Informacji o stanie zdrowia pacjentek nie udziela się przez telefon. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej. Osoby odwiedzające mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia pacjentki do Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjentkę. 

Wyżywienie:
W Oddziale Klinicznym Kliniki Położnictwa i Perinatologii wyżywienie zapewnia firma zewnętrzna ASPEN w formie cateringu. Firma dostarcza również talerze, sztućce i kubki, więc rodząca nie musi zabierać do szpitala własnych naczyń. W ciągu dnia zapewniane są standardowo trzy pełne posiłki.

WAŻNE TELEFONY
- Całodobowy Punkt Informacji – (12) 424 70 00
- Dyrekcja Szpitala – (12) 424 70 01 
- Naczelna Pielęgniarka – (12) 424 70 03 
- Ginekologia i Onkologia (rejestracja) – (12) 424 85 30 
- Endokrynologia Ginekologiczna (rejestracja) – (12) 424 85 70 
- Położnictwo i Perinatologia (rejestracja) – (12) 424 85 04 
- Położnictwo i Perinatologia (sekretariat) – (12) 424 84 12 
- I Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży – (12) 424 85 51
- II Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży – (12) 424 85 42 
- III Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży – (12) 424 85 35 
- Neonatologia (rejestracja) – (12) 424 85 62 
- Regionalna Poradnia Patologii Ciąży – (12) 424 85 37
- Szkoła Rodzenia – (12) 424 84 12 lub 501 342 173
- Ambulatorium – (12) 424 85 04
- Apteka – (12) 424 71 50, (12) 424 71 51, (12) 421 39 64

Położenie na mapie Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Opinie o usłudze Szpital Uniwersytecki w Krakowie

5 gwiazdek
4 głosy
4 gwiazdki
0 głosów
3 gwiazdki
0 głosów
2 gwiazdki
0 głosów
1 gwiazdka
1 głos

Średnia ocen:

4/5
Napisz swoją opinię
Pomóż innym podjąć właściwą decyzję
~Leona
5/5

ten szpital znam bardzo dobrze. Zanim zaszlam w ciąże korzystałam z uslug innych lekarzy. Każdy specjalista bardz dobrze wykwalifikowany i kompetentny. Przy porodzie również było sympatycznie-miła atmosfera i mile polożne,

~
5/5

ten szpital znam bardzo dobrze. Zanim zaszlam w ciąże korzystałam z uslug innych lekarzy. Każdy specjalista bardz dobrze wykwalifikowany i kompetentny. Przy porodzie również było sympatycznie-miła atmosfera i mile polożne,

~matys1
1/5

Wypowiem się jako matka rodzącej.Córka straciła tam dziecko, o mały włos sama nie umarła. bo kazano jej czekać. Według nich było za wcześnie na poród. Trafiła tam z bólami co 5 min.Urodziła na drugi dzień, niestety było już za późno, dziecko w nocy zmarło.Rano na badaniu powiedziano jej, że serduszko nie bije. Nasz Jaś zmarł, a potem się urodził. Córka po ciężkim porodzie przytuliła swój największy skarb po czym musiała się z nim rozstać na zawsze.Mam wielki zal do szpitala i do lekarzy. Dlaczego ci, którzy powinni ratować ludzkie życie nie pomogli mojemu wnukowi przyjść na ten świat? Dzisiaj miałby trzy tygodnie.Żal i smutek rozrywają mi serce. Mój wnuk zamiast leżeć w ciepłym łóżeczku, które długo na niego czekało leży w zimnym grobie. Nigdy go nie przytulę i nigdy nie ucałuję, bo komuś nie chciało się w tym dniu odbierać porodu lub wykonać cesarskiego cięcia. Dla lekarza był to tylko nieszczęśliwy wypadek .Nikomu nie polecam tego szpitala.

~mama 5-mc Zuzi
5/5

Polecam szpital. Pojechałam na kontrolne ktg w 40 tc. i już mnie zostawili, bo coś się im nie podobało. Na następny dzień przy kolejnym ktg, gdy tętno maluszka zwolniło, bez chwili namysłu zdecydowali o indukcji porodu, a gdy po 2 godz. kroplówki, kolejnym zwolnieniu tętna córci - w 5 min. leżałam na stole! Całe szczęście dostała 10 pkt. Personel fachowy, miły i z szacunkiem odnoszący się do pacjentki. Byłam na bieżąco informowana o badaniach, zabiegach i co dalej mnie czeka (tak jak w sali porodowej porodówce, jak i na stole operacyjnym). Trochę mam żal do pań położnych na położnictwie co do karmienia - mimo, że podobno szpital popiera karmienie piersią, bo niestety swoją córkę musiałam dokarmić mm, załamana bo nie umiałam jej przystawić a ona źle chwytała. Kiedy prosiłam położne o pomoc, oczywiście pokazały ale zaraz pędziły dalej. Oczywiście, nie twierdzę, że "szły sobie na kawkę", bo widziałam, że miały ogrom pracy - no ale tu mam mały niesmak. Tak to wszystkie panie położne: noworodkowe i te "poporodowe" bardzo miłe i uczynne! Jedna tylko była strasznie szorstka (noworodkowa), a wręcz koleżance z łóżka, która miała poranione sutki - poradziła cyt. "to jak boli niech pani przyjdzie po butelkę, po co się męczyć". A w domu położna środowiskowa powtarzała do znudzenia "niestety będzie na początku boleć, ale proszę wytrzymać, to minie, a maluszek tylko na tym skorzysta". I rzeczywiście córka do tej pory "jedzie" tylko na cycusiu!
Wnętrza czyste, łazienki przestronne. Jedzenie (choć nie najgorsze) takie sobie, no ale czego wymagać po szpitalnym jedzeniu ;).
Generalnie polecam. Czułam się bezpieczna i wiedziałam, że gdyby coś się działo ze mną lub dzieckiem jestem w baaardzo dobrych rękach.

~Ewelina.P
5/5

A ja polecam szpital bardzo dobra opieka dla matki i dziecka rodzilam w 2007 wczesniaka 1736 i zapewnili i mi i mojej corci super opieke dzis 7 letnia cora jest zdrowym rezolutnym I inteligentnym dzieckiem dziekuje calej zalodze ktora mnie prowadzila w 2007r w czerwcu porud 2 2013 Oswiecim katastrofa oddz gin-poln skorumpowany lacznie z ordynatorem A.K masakra Krakow Kopernika 23 naprawde jest bardzo dobrym szpitalem

Inne usługi z kategorii Szpitale położnicze